Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Revisionsrapporter

Varje år granskar och kontrollerar revisorerna utvalda delar av kommunens verksamhet. Granskningarna dokumenteras löpande i form av revisionsrapporter som redovisas till fullmäktige.

Revisorerna ska årligen pröva om:

  • Verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt
  • Räkenskaperna är rättvisande
  • Styrelsens och nämndernas interna kontroll är tillräcklig

Revisionsprocessen avslutas med att årets alla granskningsinsatser analyseras och bedöms i en revisionsberättelse som lämnas till fullmäktige. I revisionsberättelsen framgår bland annat om målen för den kommunala verksamheten har uppfyllts under året.

Revisionsåret sträcker sig fram till dess att bokslutet för föregående år är granskat och klart, vilket vanligen är i april.