Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Delårsrapporter

I delårsrapporterna sammanställs kommunens resultat för perioden januari till och med april samt januari till och med augusti.

En prognos för resultatet

I delårsrapporten görs en prognos för Halmstads kommuns helårsresultat. Kommunens samlade resultat analyseras och förklaras, och det görs en bedömning av hur många av kommunfullmäktiges mål som kommer att nås vid årsskiftet.

Måluppföljning

I delårsrapporterna görs en helhetsbedömning med prognos för kommunfullmäktiges mål. Till varje mål finns också en nulägesbeskrivning med aktuella resultat och en analys kring målet.

Det är kommunfullmäktige som i planeringsdirektiv med budget beslutar om mål som styr kommunens utveckling som samhälle.

Nämnder och bolagsstyrelser tar fram egna verksamhetsmål och aktiviteter.

Läs den senaste delårsrapportenPDF (januari till april 2020).

Tidigare delårsrapporter hittar du nedan under "Relaterad information".