Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Årsredovisning

I årsredovisningen ges en övergripande sammanställning över den samlade kommunala verksamheten, oberoende av hur verksamheten är organiserad. Årsredovisningen innehåller bland annat en redovisning av det gångna årets verksamhet, väsentliga personalförhållanden och det ekonomiska resultatet.

Årsredovisningen tas fram av kommunstyrelsen och godkänns slutligen av kommunfullmäktige.

Årets årsredovisning 2019PDF

Sammanfattning

Halmstads kommun redovisar för 2019 ett positivt resultat om 292 miljoner kronor. I jämförelse med föregående år är resultatet 171 miljoner kronor lägre.

Årets resultat efter balanskravsjusteringar uppgår till 106 miljoner kronor. Därmed uppfyller kommunen det lagstadgade kravet på att intäkterna ska överstiga kostnaderna för varje räkenskapsår.

Kommunens investeringsredovisning visar ett nettoutfall på 1 199 miljoner kronor. Utgifterna uppgår till 1 269 miljoner kronor och inkomsterna till 70 miljoner kronor.

Soliditeten, inklusive hela pensionsskulden, beräknas till 64 procent. Detta är i nivå med föregående år.

Av kommunfullmäktiges konkretiserade mål bedöms en förflyttning i riktning mot målets ambitioner ha skett för sju av tio mål, vilket ger en måluppfyllelse på 70 procent.