Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Kommunens budget

Att driva Halmstads kommun kostar drygt fyra och en halv miljarder kronor. Pengarna går till barnomsorg, skolor, vård av äldre, underhåll av byggnader och vägar samt annat som hör till ett väl fungerande samhälle.

Den största delen av de här pengarna bidrar du som halmstadsbo med genom den skatt du betalar.

I Halmstad är skatten 20,98 kronor per hundralapp.

Nedan kan du se hur mycket pengar varje nämnd har i år för att driva sin verksamhet.

Nämndernas driftsbudget år 2018

Nämnd

Miljoner kr

Barn- och ungdomsnämnden

1 979

Hemvårdsnämnden

1 134

Socialnämnden

707

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

665

Teknik- och fritidsnämnden

253

Kommunstyrelsen

186

Kulturnämnden

122

Räddningsnämnden

72

Servicenämnden

19

Fastighetsnämnden

15

Kommunfullmäktige

13

Miljönämnden

11

Byggnadsnämnden

8

Nämnden för Laholmbuktens VA

1

Övrigt (löneavtal, oförutsett etcetera)

216

Totalt

5 185

Redovisade siffror i tabellen är nettokostnader. Till detta skall läggas medel för investeringar, vilka är engångsutgifter som exempelvis byggnation av förskolor.

 

Ekonomi i balans

Resultatnivåerna för kommunen ligger på 5 miljoner kronor år 2018, 2 miljoner år 2019 och 0 miljoner 2020, vilket innebär att lagens krav på en ekonomi i balans uppfylls under de närmaste åren.

Investeringsnivåerna ligger i likhet med tidigare år på en hög nivå och sammanlagt beräknas 3 548 miljoner kronor att investeras under åren 2018 till och med 2020.