Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Strategisk plan

Den 25 april beslutade Halmstads kommunfullmäktige om en strategisk plan som är ett övergripande styrdokument för mandatperioden 2019-2023.

Den strategiska planenPDF är ett helt nytt typ av styrdokument som är framarbetat av samtliga politiska partier i Halmstads kommunfullmäktige. Dokumentet innehåller en rad riktlinjer kring hur kommunens verksamheter behöver arbeta framöver för att möta framtidens utmaningar. Planen pekar ut fyra prioriterade utvecklingsområden som kommunen ska fokusera extra mycket på:

  • Den inkluderande kommunen
  • Miljömässig och ekologisk hållbarhet
  • Attraktivitet och hållbar tillväxt
  • Framtidens välfärd

Planen gäller i fyra år framöver och ska implementeras i alla kommunens verksamheter. Syftet med dokumentet är att ge en tydligare vägledning och långsiktighet i hur kommunen arbetar med frågor som exempelvis inkludering, klimatförändringar, näringsliv och utveckling av nya välfärdstjänster.

Den strategiska planen har sin bakgrund i en omfattande omvärldsanalys som pekar ut särskilt stora utmaningar som Halmstad står inför de närmsta åren i takt med att kommunen växer. Planen har bland annat arbetats fram genom en rad workshops och diskussionstillfällen som genomförts under hösten 2018 samt våren 2019.