Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Strategisk plan

Halmstads kommunfullmäktige har beslutat om en strategisk plan, som är ett övergripande styrdokument för mandatperioden 2019-2023.

Den strategiska planenPDF är ett helt nytt typ av styrdokument som är framarbetat av samtliga politiska partier i kommunfullmäktige. Dokumentet innehåller en rad riktlinjer kring hur kommunens verksamheter behöver arbeta framöver för att möta framtidens utmaningar. Planen pekar ut fyra prioriterade utvecklingsområden som kommunen ska fokusera extra mycket på:

Planen gäller i fyra år framöver och ska implementeras i alla kommunens verksamheter. Syftet med dokumentet är att ge en tydligare vägledning och långsiktighet i hur kommunen arbetar med frågor som exempelvis inkludering, klimatförändringar, näringsliv och utveckling av nya välfärdstjänster.

Den strategiska planen har sin bakgrund i en omfattande omvärldsanalys som pekar ut särskilt stora utmaningar som Halmstad står inför de närmsta åren i takt med att kommunen växer.