Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Offentlig miljö

Offentlig miljö är en avdelning inom teknik- och fritidsförvaltningen som ansvarar för den gemensamma miljön vi rör oss i. Gator, torg och parker är exempel på offentliga platser som avdelningen ansvarar för att planera och utveckla.

Gata och trafik

Vi arbetar ständigt med att förbättra trafikmiljön för din skull - för att du ska känna dig trygg. Teknik- och fritidsförvaltningen ansvarar bland annat för 65 mil gator, 25 mil cykelvägar och 7 200 parkeringsplatser.

Verksamhetsområdet gata och trafik hanterar även planering och förnyelse av gator, broar, trafiksignaler, belysning och trafikskyltar.

Park och natur

Vi erbjuder halmstadbor och besökare attraktiva parker, naturområden, aktivitetsytor för spontanidrott och lekplatser. Dessa ska ge möjlighet till möten, upplevelser och rekreation men också bidra till lek och stimulans. Teknik- och fritidsförvaltningen förvaltar parker och planteringar motsvarande storlek av 650 fotbollsplaner.

Vi gör staden vacker när vi smyckar våra offentliga platser efter årstider och högtider med olika arrangemang av blommor och annan utsmyckning.