Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Socialförvaltningens organisation

Organisationsskiss för socialförvaltningen

Staben, kvalitetsenheten och utvecklingsenheten

Staben är socialförvaltningens administrativa stöd tillsammans med kvalitetsenheten och utvecklingsenheten. Staben arbetar bland annat med övergripande styrning, personalfrågor och ekonomi.

Kvalitetsenheten är förvaltningens administrativa stöd tillsammans med staben. Här finns tillsynsfunktionen, som har hand om försäljning och servering av alkohol och tobak och inspektion av gruppbostäder. Kvalitetsenheten ansvarar även för diarium, IT-frågor, information, fastighetsfrågor, nämndsadministration. Här sitter också kommunens handikappkonsulent.

Utvecklingsenheten arbetar med EU-projekt och strategisk verksamhetsutveckling.

Socialchef är Hans-Jörgen Wahled och utvecklingschef är Anna Francke Wiking.

Barn- och ungdomsavdelningen

Barn- och ungdomsavdelningens verksamhet vänder sig till de barn, ungdomar och familjer som är i behov av stöd och hjälp på grund av social problematik eller relationsproblematik. Avdelningen arbetar också med stöd och behandling vid våld i nära relation.

Avdelningschef är Jeanette R Kjellberg.

Vuxenavdelningen för personer med beroendeproblematik och psykiska funktionsnedsättningar

Avdelningen arbetar med missbruksproblematik och psykiska funktionsnedsättningar.

Avdelningschef är Christel Lood.

Avdelningen för stöd och service

Avdelningen arbetar med stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Avdelningen ansvarar för att handlägga ansökningar om insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade) och Socialtjänstlagen. Avdelningen utför Personlig assistans för personer som är beviljad denna insats och som har valt kommunen som utförare.

Avdelningen ansvarar också för boendestöd, avlösarservice, ledsagarservice och habilitering.

Avdelningschef är Marie Langemark.

Avdelningen för boende och korttid

Avdelningen för boende och korttid arbetar med

Inom avdelningen finns också korttidstillsyn för skolungdom.

Avdelningschef är Sara Libera.

Avdelningen för ensamkommande barn

Avdelningen arbetar med ta emot och ordna boende för de ensamkommande barn som anvisats av migrationsverket. Dessutom ordnar avdelningen akut omsorg och tillsyn där Halmstad är ankomstkommun.

Avdelningen utreder ungdomarnas akuta behov av omedelbara insatser, ordnar boende i familjehem, HVB- eller stödboende och följer upp placeringarna.

Här hittar du frågor och svar om arbetet med ensamkommande barn och flyktingar.

Avdelningschef är Yvonne Hallgren.