Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Kulturundersökningen 2014

Kulturen spelar roll
- Halmstadborna har tyckt till om kulturen igen

Kultur och kulturella aktiviteter är viktiga om Halmstad skall uppfattas som en attraktiv kommun om du frågar halmstadborna. Samtidigt visar undersökningen att det är fortsatt svårt att nå ungdomar.

Kulturundersökningen genomförs vartannat år av kulturförvaltningen, Halmstads kommun och en skillnad från föregående år är att undersökningens åldersprofil breddats för att nå de yngres åsikter. Ett val som också speglat resultatet.
-  Vi vill ständigt förbättra vår kulturverksamhet och då är vår undersökning en bra grund att stå på, säger Kristina Blomquist, förvaltningschef på kulturförvaltningen. Aktiviteter och arrangemang för unga är ett prioriterat område och därför är det extra viktigt att ungas åsikter kring kultur får komma fram, fortsätter Kristina Blomquist.

Halmstadboorna fortsätter tycka att Halmstad är en konststad med hela 63 % som svarar ”ja” på den frågan. Samma höga procenttal (63%) svara även ”ja” på frågan om de anser Halmstad vara en stad med kulturprofil. Dessutom tycker drygt 70 % att kulturen är viktigt för Halmstad som en attraktiv kommun.
-  Det är imponerade och jätteroliga siffror att läsa. Dessutom är det mer än hälften av de yngre (åldersprofilen 16-35 år) som tycker att kulturen spelar roll för Halmstad som stad och det är extra roligt, säger Kristina Blomquist.

Skillnad i åldersspann
Samtidigt som kulturen som helhet och betydelsen av kultur för Halmstad får höga poäng ser vi en försämring i betyget kring kulturutbudet och informationen ut till medborgarna. Framförallt i den yngre åldersprofilen. Kvinnor ger generellt högre betyg på kulturutbud än män och ju äldre åldersgruppen är, desto högre betyg. - Vi måste självklart se över sätten vi informerar om våra arrangemang, framförallt till vår yngre målgrupp men även till de äldre. Unga kräver ett annat kommunikationssätt och sedan handlar det även om att  utveckla  och bredda möjligheterna till att utöva kulturformer för de yngre, avslutar Kristina Blomquist.

Formalia

Telefonintervjuerna genomfördes undersökningsföretaget Novus mellan 18/9-17/10 2014. Man vände sig till ett representativt urval av 500 invånare i Halmstads kommun i åldern 16+.  Du läser mer om resultaten i årets undersökning i högerkolummen under relaterat material.

Detta är fjärde gången kulturförvaltningen genomför kulturundersökningen. Du läser mer om de tidigare undersökningarna i högerkolummen under relaterade länkar.