Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Kulturundersökning 2015

Kulturen efterlyser män

Bland annat detta visar den senaste kulturundersökningen där kulturförvaltningen låtit 500 halmstadbor från 16 år svara på frågor om kulturvanor mm.

– Det kan vara så att männen sviker kulturen men det kan också vara så att kulturen sviker männen, säger kulturchef Kristina Blomquist. I kulturundersökningen kan vi se att männen i mindre utsträckning anser att Halmstad är en stad med kulturprofil liksom att Halmstad är en konststad.
Männen är också mer sällsynta besökare på stadsbiblioteket och läser mindre än kvinnorna. I uppfattningen om i vilken utsträckning man känner sig informerad om kulturutbudet liksom i betygsättning av kulturutbudet utmärker sig däremot inte männen, här ses inga signifikanta skillnader avseende kön.
– Vi jobbar mycket med jämställdhet och normkritik och förhoppningen är att det ska få effekt, men liksom i hela samhället är det ett trögrörligt arbete. Även om det vanligvis brukar vara tvärtom, dvs. att kvinnorna är det förfördelade könet, säger Kristina Blomquist.

Fortsatt flitiga biblioteksbesökare
Utifrån undersökningens resultat är det viktigt att framöver fokusera på ökat deltagande, se över kulturutbudet så det är en angelägenhet för alla, män och kvinnor i alla åldrar och boende i hela kommunen.
– Det positiva i årets kulturundersökning är att så många anser att Halmstad är en stad med kultur- och konstprofil. Här svarar runt 60 procent att de anser att Halmstad är en konststad respektive att Halmstad är en stad med kulturprofil. Det vittnar ju om att halmstadborna tycker att kulturen spelar roll, en mycket bra grund att arbeta vidare utifrån, menar Kristina Blomquist. Att halmstadborna är så flitiga biblioteksbesökare är också mycket positivt. I april 2016 firas att Stadsbiblioteket fyller tio år och att det är en angelägen mötesplats visas inte minst av att tre av fyra halmstadbor har besökt stadsbiblioteket under året, ser vi enbart till boende i centrum har 81 procent besökt stadsbiblioteket.

Ska bli av Sveriges främsta kulturkommuner
En del i arbetet att nå fler invånare är kulturtidningen Applåd, som från nästa nummer kommer att distribueras till alla hushåll i Halmstads kommun. Att i en tidning presentera kulturutbudet, kulturpersonligheter och aktuella kulturfrågor är ett sätt att informera, men främst ett exempel på kulturförvaltningens ambition att nu växla upp kulturarbetet till nästa nivå.
– Det är absolut nödvändigt om vi ska nå kommunfullmäktiges mål om att Halmstad ska vara en av Sveriges främsta kulturkommuner med nationell och internationell ryktbarhet inom konsten, avslutar Kristina Blomquist.

Här hittar du en sammanfattning av kulturundersökningenPDF (OBS PDF, öppnas i nytt fönster)