Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Ekonomi & styrning

Avdelningen för ekonomi & styrning ansvarar för kommunens övergripande ekonomiska planering, redovisning och kapitalförvaltning.

I ansvaret ingår bland annat framtagandet av beslutsunderlag åt kommunens politiska ledning i ekonomifrågor samt utveckling och underhåll av rutiner för ekonomistyrning, likviditetshantering, försäkring av kommunal egendom samt det kommungemensamma affärssystemet Agresso.

Avdelningen ansvarar för koncernutveckling, intern kontroll, samordnad upphandling, beställarkompetensutveckling, avtalstrohet, budget och uppföljning samt framtagandet av bokslut och årsredovisning.

Avdelningen ansvarar även för det övergripande kvalitetsarbetet med huvudfokus på drift och utveckling av kommunens visionsstyrningsmodell