Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Organisation

Förvaltningsstaben

Stabens uppgift är att stödja och utveckla förvaltningen. I arbetsuppgifterna ingår nämndadministration, informationshantering samt diarieföring. Staben arbetar även med övergripande planer, kvalitetsfrågor, HR (Human Resources) samt omvärldsbevakning för förvaltningen.

Dessutom handläggs ärenden som rör bidrag för bostadsanpassning.

Bygg- och projektavdelning

Bygg- och projektavdelningen ansvarar för kommunalt byggande (dock inte för gator, vägar, park, VA-anläggningar och investeringar för kommunala bolag), utför projekt och byggledning i investerings- och underhållsprojekt samt genomför det långtidsplanerade underhållet i fastigheterna. Vidare utförs även ekonomiska och tekniska utredningar. I arbetsuppgifterna ingår också ekonomiplanering och uppföljning, miljö- och kvalitetsledning.

Driftavdelning

Driftavdelningen ansvarar för drift och underhåll av kommunens fastigheter samt utför fastighetsservice.

Genom att fokusera det dagliga arbetet på fastigheternas tekniska installationer, så som ventilationsanläggningar, elinstallationer, brandlarm och VS-installationer, säkerställs att så väl myndighetskrav uppfylls som att energiförbrukningen ständigt minimeras.

Fastighetsavdelning

Fastighetsavdelningen ansvarar för förvaltning och underhåll av kommunens fastigheter samt hyr ut lokaler till kommunala verksamheter. För kommunala verksamheters räkning hyrs även lokaler från externa fastighetsägare.