Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Byggnadskontoret

Byggnadskontoret arbetar för att kommunen ska ha en väl fungerande, tillgänglig och hållbar samhällsstruktur, som är estetiskt tilltalande och bygger på en god arkitektur. Vi ansvarar bland annat för kartförsörjning, bygglov och fastighetsregistrering.

Bygglovsavdelningen
Denna avdelning handlägger ärenden om bygglov, bygganmälan, olovligt byggande och ovårdade tomter.

Byggnadskontoret ansvarar även för ritningsarkivet, registrering och fakturering, skickar ut beslut och arkiverar handlingar.

Kart- och GIS-avdelning​
Denna avdelning ansvarar för kommunens mätning- och kartverksamhet och GIS-verksamhet.

Kommunala Lantmäterimyndigheten
Denna avdelning ansvarar för fastighetsbildningen inom Halmstads kommun samt samfällighetsföreningar.