Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Laholmsbuktens VA AB

Sedan 1 januari 2020 ansvarar ett kommunalt bolag, samägt av Laholms och Halmstads kommuner för dricksvatten- dagvatten-och avloppsförsörjningen i Halmstad och Laholm.

Alla anställda i både Halmstad och Laholm organiseras i Laholmsbuktens VA AB, ett kommunalt bolag med säte i Halmstad. Det innebär att alla som arbetar med VA-frågor har 035-riktnummer och en e-postadress till Halmstad.

Syftet med bolaget är att säkra vattenförsörjningen långsiktigt samta att arbeta effektivt för att nå största möjliga nytta för kundernas taxa.

Styrelsen för Laholmsbuktens VA AB består av tio ledamöter varav sex är från Halmstad och fyra från Laholm. Ordförandeposten växlar mellan Laholm och Halmstad varje mandatperiod. Innevarande mandatperiod är ordföranden Roland Norman från Laholm.

Laholmsbuktens VA AB är organiserat i tre avdelningar. Driftavdelningen, Utredning och projekt samt Kundnära tjänster.

Möten och protokoll

Laholmsbuktens VA AB:s styrelse sammanträder en gång i månaden med en eller två månaders uppehåll under sommaren.

Winblad, Ulla (S)


Telefon mobil: 070 - 63 14 058
E-post: ulla.winblad@halmstad.se
Valkrets: V valkretsen

Samtliga nuvarande politiska uppdrag:

Laholmsbuktens VA AB, styrelseLedamot
KommunfullmäktigeErsättare