Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Destination Halmstad AB

Destination Halmstad ABlänk till annan webbplats är moderbolag i en koncern där dotterbolaget Halmstad Business Incubator ABlänk till annan webbplats ingår. Moderbolaget har till uppgift att aktivt verka för utvecklingen av Halmstad som besöks-, mötes- och evenemangsstad. Bolaget skapar förutsättningar för nyföretagande, utveckling av det befintliga näringslivet i kommunen samt medverkar till nyetableringar. Bolaget arbetar med service, rådgivning, utvecklingsprojekt, förmedlar kontakter och marknadsför Halmstad som en attraktiv etableringsort.

Målet är att Halmstad ska vara en attraktiv destination året runt. Destination Halmstad verkar inom fem prioriterade affärsområden: turistservice, projekt och evenemang, Halmstads Teater, Halmstad Convention Bureau, samt Halmstad Näringsliv.

Johan F Lundberg

Lina Siljegård
vd Destination Halmstad