Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Kommunens organisation

Du kan klicka på de olika delarna i bilden för att få mer information.

Se organisationsskissen i större formatPDF

Halmstads kommuns organisationsschema Kommunfullmäktige Fullmäktiges revisorer Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Krisledningsnämnden Barn- och ungdomsnämnden Byggnadsnämnden Kulturnämnden Hemvårdsnämnden Socialnämnden Teknik- och fritidsnämnden Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Miljönämnden Servicenämnden Räddningsnämnden Fastighetsnämnden Valnämnden Kommunledningsförvaltningen Barn- och ungdomsförvaltningen Byggnadskontoret Kulturförvaltningen Hemvårdsförvaltningen Socialförvaltningen Teknik- och fritidsförvaltningen Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen Miljöförvaltningen Servicekontoret Räddningstjänsten Fastighetskontoret Laholmsbuktens VA Halmstads Rådhus AB Halmstads Flygplats AB Halmstads stadsnät AB Destination Halmstad AB AB Industristaden Hallands hamnar Halmstad AB Halmstads Energi och Miljö AB Halmstads Fastighets AB Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel Patientnämnden Samordningsförbundet i Halland Nämnden för överförmyndare i samverkan Nämnden för Laholmsbuktens VA