Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Tillväxt och utveckling

Halmstads kommun agerar på olika sätt för att skapa gynnsamma förutsättningar för hållbar tillväxt i Halmstad och Halland. En del av detta arbete sker lokalt till exempel via vårt näringslivsbolag, medan andra insatser görs i bred samverkan med andra aktörer i Halland och i övriga EU.

Utgångspunkten för detta arbete är att förutsättningarna, vare sig de beslutas av EU eller av våra regionala aktörer, ska ligga i linje med de mål och visioner som Halmstads kommun har satt upp.

Det strategiska arbetet för tillväxt och utveckling sköts av kommunstyrelsen. Stadskontorets samhällsbyggnadsenhet bistår kommunstyrelsen i samordningen och utvecklingen av detta arbete.