Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Så fattas ett beslut

EU:s beslutsprocess skiljer sig rätt mycket från ländernas nationella beslutsprocesser.

Så här går beslutsprocessen inom EU till:

Förenklat kan man säga att det är EU-kommissionen som lägger förslag till nya EU-lagar. Europaparlamentet och ministerrådet som tar sedan ställning till förslagen och beslutar gemensamt om ny lagstiftning.

1. EU-kommissionen föreslår nya lagar

EU-kommissionenslänk till annan webbplats uppgift är att utarbeta och föreslå nya EU-lagar. I det arbetet ska den se till vad som är bra för EU som helhet. Kommissionen skickar lagförslag till Europaparlamentetlänk till annan webbplats och ministerrådetlänk till annan webbplats.

2. Europaparlamentet beslutar

Ledamöterna i Europaparlamentet diskuterar förslaget och kan ändra i det. De röstar sedan om vilken ståndpunkt parlamentet ska ha om förslaget. Denna ståndpunkt skickas till ministerrådet. Ledamöterna är valda i allmänna val i alla EU-länder och representerar sina väljare när de röstar om kommissionens förslag.

3. Ministerrådet beslutar

Ministerrådet tar ställning till förslaget och till Europaparlamentets ståndpunkt. Även ministerrådet kan ändra i kommissionens förslag. När förslaget tas upp i ministerrådet företräder ministrarna sin regerings åsikt i frågan.

4. En ny lag kommer till

Europaparlamentet och ministerrådet måste bli överens för att kunna besluta om en ny lag. Det är inte alltid Europaparlamentet och ministerrådet kommer överens direkt. De har rätt att behandla ett lagförslag tre gånger. Är de oeniga faller förslaget och det blir ingen ny lag. När en EU-lag är beslutad blir det medlemsländernas uppgift att genomföra den.

EU beslutar även på andra sätt

I de allra flesta frågor beslutar EU om lagar på detta sätt, det vill säga att Europaparlamentet och ministerrådet har lika mycket att säga till om. Men i vissa frågor har ministerrådet sista ordet om EU-lagar, medan det i andra frågor är Europaparlamentet. Alla EU-beslut handlar inte heller om lagstiftning. Det gäller till exempel när kommissionen beslutar om regler och när ministerrådet fattar beslut om EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik.