Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Vänorter och samarbetsstäder

Halmstads kommun har vänortsavtal och vänortsliknande förbindelser med städer både inom och utanför EU. Efter andra världskriget var det vanligt att man i Norden slöt vänortsavtal kommuner emellan för att samarbeta och knyta kontakter. I dag är det vanligare att man sluter tidsbegränsade samarbetsavtal kring ett par områden man vill samarbeta kring.

I Halmstads kommun är det kommunfullmäktige som beslutar om vänortsavtal medan kommunstyrelsen beslutar om samarbetsavtal och kommunala partnerskap.

Asti

Halmstads kommun samarbetar sedan ett par år tillbaka med Asti kring utbildningsfrågor. Under år 2009 har Halmstad och Asti utvecklat samarbetet och en så kallad avsiktsförklaring (letter of intent) har undertecknats för att öka samarbetet. Det är framför allt inom utbildning, ungdomsfrågor, kultur, näringsliv och stadsplanering som Halmstad samarbetar med Asti.

Asti ligger i regionen Piemonte i norra Italien.

Medborgarmöte med Asti

I oktober 2010 anordnade Halmstads kommun ett medborgarmöte med Asti, med aktiviteter kring hållbar utveckling, stadsplanering, kultur och demokrati. Mötet involverade ett 100-tal personer, varav cirka 80 ungdomar, och utmynnade i idéer och tankar kring städernas framtida utveckling.

Moshi

År 2008 undertecknade Halmstads kommun och Moshi stad ett avtal om kommunalt partnerskap. Avtalet som gäller för fyra år är inriktat på samarbete i utbildningsfrågor och demokrati. I Halmstads kommun är det framför allt Kattegattgymnasiet som samarbetar med Moshi.

Halmstads kommuns samarbeten med Moshi inom kommunalt partnerskap finansieras fullt ut av Sida. Syftet med kommunala partnerskap är att på lokal nivå stödja hållbar utveckling i de länder som ingår i den svenska biståndspolitiken.

Moshi ligger i Tanzania.

Gentofte, Hangö och Stord

Halmstads kommun har sedan tiden efter andra världskriget samarbetsavtal med Hangö i Finland och Gentofte i Danmark och sedan 1990-talet vänortsliknande förbindelser med norska Stord.