Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Internationella nätverk

Halmstads kommun deltar i internationella nätverk för att skaffa kontakter och för att påverka olika beslut inom till exempel EU. Vissa nätverk deltar kommunen i som direkt medlem och i andra som indirekt medlem genom till exempel Region Halland.

Genom nätverksdeltagande kan Halmstads kommun:

  • bedriva framgångsrik omvärldsbevakning, bevakning av utvecklingen inom EU och därmed tillförsäkra sig nödvändig information
  • skapa förutsättningar för framgångsrikt påverkansarbete
  • skapa kontakter, utbyta erfarenheter och tillförsäkra sig ny kunskap inom nätverkets intresseområde
  • knyta till sig potentiella projektpartners
  • effektivisera det internationella arbetet genom den arbetsfördelning som naturligt sker inom ett nätverk.

Union of the Baltic Cities (UBC)

Union of the Baltic Cities är ett nätverk för kommuner i länderna kring Östersjön. UBC arbetar för demokratisk, ekonomisk, miljömässig, social och kulturell hållbar utveckling. Arbetet inom UBC sker i nätverksform i 13 så kallade kommissioner, till exempel miljökommissionen eller stadsplaneringskommissionen. Inom kommissionerna möts politiker och tjänstemän från medlemskommunerna och lär av varandra, initierar och driver olika projekt samt arrangerar konferenser och seminarier. Halmstad deltar framför allt i kommissionerna för miljö, energi och stadsplanering.

Kommissionerna drivs av olika medlemskommuner, exempelvis drivs miljökommissionen av Åbo och jämställdhetskommissionen av Umeå. UBC:s sekretariat finns i Gdansk och härifrån sköter generalsekreteraren och övrig personal övergripande administration, samordning och marknadsföring. UBC styrs av en styrelse med en president, för närvarande dansken Per Bødker Andersen, medlem av byrådet i staden Kolding.

106 kommuner är i dag medlemmar av UBC. Antalet har ökat sedan unionen grundades år 1991 med syfte att stödja omställningen på lokal nivå i de före detta kommunistiska länderna som blivit fria efter Berlinmurens fall 1989 och Sovjetunionens upplösning 1991.

Halmstads kommun är medlem i UBC sedan år 2007.

Nordsjökommissionen

Nordsjökommissionen bildades 1989 för att underlätta och öka samarbetet mellan regioner som arbetar med de möjligheter och problem som Nordsjön innebär. Ett annat mål är att upphöja Nordsjöområdet till en viktig ekonomisk enhet inom Europa. Medlemmar är 73 regioner från åtta länder. Svenska medlemmar är Region Halland och Västra Götalandsregionen.

Nordsjökommissionen är en del av CPMR (Conference of Perpheral Maritime Regions of Europe) (Europas perifera maritima regioner) som arbetar för att stärka regionernas roll från ett marginaliserat och perifert förhållande till en mer balanserad utveckling inom EU. 149 regioner i 27 länder är medlemmar.