Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Så röstar du till Europaparlamentsvalet i Sverige!

Söndagen den 26 maj 2019 är det EU-val i Sverige. För att rösta ska du ha fyllt 18 år, vara medborgare i Sverige eller i ett EU-land och vara folkbokförd i Sverige. Det går att rösta i förtid, med bud eller från utlandet.

Från och med den 8 maj kan du förtidsrösta. Gå in på https://rosta.halmstad.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för att se var du hittar din närmsta vallokal.

 • När är valet - vilket datum?


  I Sverige genomförs valet till Europaparlamentet söndagen den 26 maj 2019.
 • Var kan jag rösta?


  Du tillhör ett valdistrikt och i varje valdistrikt finns en vallokal. Det är din folkbokföringsadress som styr vilket valdistrikt du tillhör.Är du upptagen i röstlängden och har rösträtt får du ett röstkort skickat till din folkbokföringsadress ungefär tre veckor före valet. På ditt röstkort anges din vallokal. Du kan endast rösta i den vallokal du tillhör.
 • Vilken ålder måste jag ha för att vara röstberättigad?


  För att ha rösträtt i Sverige i valet till Europaparlamentet måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen.
 • Hur många Europaparlamentariker ska väljas?


  Sverige ska välja 21 ledamöter till Europaparlamentet i valet 2019, en mer än till valet 2014.
 • Senaste dag för anmälan till röstlängden


  Du behöver inte anmäla dig till röstlängden för att få rösträtt. Rösträtten bestäms utifrån de uppgifter om folkbokföring som finns i Skatteverkets register den 26 april 2019. Är du upptagen i röstlängden och har rösträtt får du ett röstkort skickat till din folkbokföringsadress.Om du har tappat bort ditt röstkort kan du få ett nytt.Mer information finns på Valmyndighetens webbplatslänk till annan webbplats.
 • Var anmäler jag mig för att rösta?


  Du behöver inte anmäla dig till röstlängden för att få rösträtt. Rösträtten bestäms utifrån de uppgifter om folkbokföring som finns i Skatteverkets register den 26 april 2019. Är du upptagen i röstlängden och har rösträtt får du ett röstkort skickat till din folkbokföringsadress.Om du har tappat bort ditt röstkort kan du få ett nytt.Mer information finns på Valmyndighetens webbplatslänk till annan webbplats.
 • Vilka dokument behövs för att rösta?


  Du behöver ha med dig röstkort och giltig id-handling.
 • Kan jag brevrösta?


  Om du befinner dig utomlands kan du brevrösta, det vill säga skicka sin röst med posten. Du som vill brevrösta måste ha ett särskilt brevröstningsmaterial. Det kan beställas från Valmyndigheten, en kommun eller en svensk ambassad eller ett svenskt konsulat.Brevrösten ska skickas från utlandet. Du kan brevrösta tidigast 45 dagar före valdagen.Brevrösten måste vara framme i tid till rösträkningen.
 • Kan jag rösta med bud?


  Du kan rösta med bud om du på grund av hög ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning inte själv kan ta dig till din vallokal eller en röstningslokal. Då kan din make, maka eller sambo, din eller din makes, makas eller sambos barn, barnbarn, föräldrar eller syskon vara bud. Om det finns någon som yrkesmässigt eller på liknande sätt ger dig vård eller brukar hjälpa dig kan den personen också vara bud.Om du är intagen på häkte eller kriminalvårdsanstalt kan du också budrösta. Då kan även personalen hjälpa dig. Du som vistas utmed en lantbrevbärarlinje kan också budrösta med hjälp av lantbrevbäraren. Om du inte känner någon som kan vara bud åt dig, kan din kommun ordna med röstmottagare som kommer hem till dig. Kontakta din Halmstad kommuns valkanslie, eller din hemkommun.
 • Kan jag rösta i Sverige om jag är EU-medborgare?


  Du som är EU-medborgare och folkbokförd i Sverige, kan välja om du vill rösta i EU-valet i Sverige eller i det land där du är medborgare. För att få rösta behöver du stå med i ett lands röstlängd.Anmälan till den svenska röstlängden ska ha inkommit senast den 26 april till länsstyrelsen.Mer information finns på Valmyndighetens webbplatslänk till annan webbplats.
 • Vilka spärregler gäller för EU-valet?


  I val till Europaparlamentet är hela Sverige en enda valkrets. För valet till Europaparlamentet gäller samma spärr som vid riksdagsvalet, det vill säga 4 procent.
 • Hur väljer svenska väljare ledamöter till Europaparlamentet?


  Du kan rösta på parti eller personrösta på en kandidat genom att sätta ett kryss. Observera att du endast kan personrösta på kandidater som har lämnat samtycke till kandidatur.
 • Vilka är kandidaterna? Vilka politiska partier kan jag rösta på?


  Partier med registrerad partibeteckning kan lista kandidater på valsedlar inför ett val.Vem som helst kan starta ett politiskt parti. Det finns inga regler om hur ett parti ska bildas eller hur ett parti ska vara organiserat.För ytterligare information se Valmyndighetens webbplatslänk till annan webbplats.
 • Kan jag rösta i förtid?


  Du kan rösta i förtid i vilken röstningslokal som helst i hela landet. Förtidsröstningen startar 18 dagar före valdagen, det vill säga den 8 maj och pågår fram till valdagen.