Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Trafikstörningar vid Österskans och Picassoparken

Kulturmiljö Hallands arkeologer kommer att under veckorna 36–38 utföra en förundersökning inom platsen där hotellet planeras att byggas. Syftet med denna förundersökning är att undersöka vad som finns bevarat av befästningen inom området. Det som kan finnas kvar av fornlämningen är befästningsverk bestående av jordvallar, stenmurar, träkonstruktioner samt vallgrav med kulturlager. Förundersökningsschakt tas upp där arkeologerna bedömer att delar av fornlämningen kan finnas bevarad.

Under vecka 36 kommer det öppnas upp schakt på Österskans, där bussarna tidigare körde. Den befintliga busstrafiken kommer inte att påverkas under vecka 36.

Under vecka 37–38 kommer Kulturmiljö Halland att göra schakt i gatan och Picassoparken vilket gör att Strandgatan stängs av för all trafik. Trafiken kommer ledas om över Österskans via Axel Olsons gata. Busshållplatsen som finns på Strandgatan kommer flyttas in på Österskans.

Frågor eller funderingar?

Kontakta oss via kommunens kontaktcenter
Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se