Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Skogsskötsel på Galgberget

Med start vecka 8 (17-21 februari) påbörjar Halmstads kommun gallringsarbeten på Galgberget i Halmstad. Syftet med skogsskötseln är att ta bort skadade träd, se till att nya friska träd kan växa upp och skapa tryggare och ljusare miljöer.

Gallringen sker både med maskiner och manuellt skogsarbete. Eftersom det finns motionsslingor och stigar på Galgberget kan delar av området spärras av under arbetets gång. Sagoängens lekplats berörs inte av sköteselarbetet.

Det är ofarligt att befinna sig på motionsslingorna eller i de delar av området där det inte är avspärrat så länge man respekterar säkerhetsavståndet till maskinerna och skogsarbetarna (50 meter) och följer anvisningar och skyltning på plats.

Halmstads kommun kommer även att gallra och ta bort träd längs Flottiljvägen. Det är träden som står för nära belysningsstolparna eller har för mycket grenar som tas bort. Framkomligheten på vägen blir begränsad under tiden arbetet pågår.

Mer info om gallringsarbetet.

Frågor eller funderingar?

Kontakta oss via kommunens kontaktcenter
Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se