Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Renspolning av vattenledningsnätet i Skottorp och Skummeslövsstrand

Under mars-maj 2020 utförs renspolning av vattenledningsnätet i Skottorp och Skummeslövsstrand för är att förbättra vattenkvaliteten, och förebygga de problem med missfärgat vatten som i ökad utsträckning förekommit inom vissa områden.

Servisledningar till fastigheter i området kan under arbetstiden få missfärgat vatten i samband med spolningarna. Missfärgning kan även uppstå utanför det område där spolning pågår. Missfärgningen är inte farlig, men man ska inte dricka eller använda starkt missfärgat vatten till matlagning eller tvätt. Det är viktigt att man låter vattnet spola kraftigt i kallvattenkranen efter avslutat arbete för att få ut luft och missfärgning.

Ber om överseende

Spola ej i toalettstolen förrän samtliga kranar i er fastighet är renspolade då detta kan leda till igensättning av filter och ventiler. Problem med missfärgat vatten kan förekomma även utanför det område där spolning pågår.
- Vi ber om överseende med de olägenheter som renspolningen medför för er. Vi hoppas och tror att ni har förståelse för de åtgärder som utförs då vår målsättning är att ni ska få ett stabilt och bra vatten i era vattenkranar, säger driftsamordnare Per-Arne Nilsson på Laholmsbuktens VA.

Information i brevlådan

Luft- och vattenspolningen delas upp i etapper. De kunder som berörs kommer att få information i brevlådan två till fyra dagar i förväg. I denna information uppmanas ni att stänga den kran/ventil som sitter före er vattenmätare den dag ni direkt berörs av spolningen. För vissa kunder kan vi behöva spola vid fler än ett tillfälle. Vissa fastigheter kan behöva få spolat mer än en gång och vissa kunder kan alltså få information om avstängning vid mer än ett tillfälle.

Felanmälan

Medborgarkontoret i Laholm 035-13 77 75

Laholmsbuktens VA ABlänk till annan webbplats ansvarar för den allmänna vatten- och avloppsförsörjningen i Halmstads och Laholms kommuner. Denna renspolning av vattenledningsnätet utförs av Pollex AB, på uppdrag av Laholmsbuktens VA AB.

Bra att veta

Om vattnet varit avstängt eller vid en läcka kan vattnet vara grumligt och ibland missfärgat. Det är inte farligt för hälsan, men tvättar du kläder kan de bli missfärgade. Om du spolar kallvatten i kranen en stund brukar vattnet bli klart igen. Är vattnet bubbligt eller vitt har det kommit luft i ledningarna.

 

Även om bevattningsförbud är hävt: Spola inte mer än nödvändigt. Spara gärna vattnet du spolar ut till bevattning som inte kräver dricksvatten, som till trädgården.

 

Dricksvatten är livsviktigt så var vattensmart och håll nere din förbrukning! Här hittar du tips på hur du kan spara vattenlänk till annan webbplats.

Frågor eller funderingar?

Kontakta oss via kommunens kontaktcenter
Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se