Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Felaktiga och försenade fakturor för hemvårdsförvaltningens kunder

Hemvårdsförvaltningen har uppmärksammat att fakturor som avser mars månad med förfallodatum 6 maj kan innehålla felaktigheter. Antal berörda kunder är uppskattningsvis 200 personer, det gäller framförallt kunder med hemtjänst utförda av privata utförare som inte blivit fakturerade för de hemtjänstinsatser man fått, men även kunder som fått betala för avgiftsbefriade insatser, exempelvis avlösarservice. Orsaken är ett felaktigt fakturaunderlag till hemvårdsförvaltningen. Arbete pågår just nu för att åtgärda problemen och hantera de felaktiga fakturorna.

Försenade fakturor och avgiftsbeslut

På grund av tekniska störningar vid inläsning av inkomstuppgifter för kunder inom hemvårdsförvaltningens har arbetet med att färdigställa avgiftsbesluten för 2019 blivit fördröjda med cirka en vecka.

Detta medför även att fakturor som skickas ut i april och som avser mars månad också blir försenade, eftersom kunderna har rätt att få avgiftsbeslutet innan fakturan skickas ut. Fakturorna skickas ut med start 24 april. På grund av förseningen kommer förfallodatumet att förlängas till den 6 maj 2019.

De som berörs av försenade avgiftsbeslut är alla kunder på hemvårdsförvaltningen. Det nya avgiftsbeslutet börjar gälla från och med 1 mars 2019 och berör ca 4000 kunder.

De som berörs av försenade fakturor i april är kunder som har beviljade avgiftsbelagda insatser, exempelvis hemtjänst, särskilt boende, matkostnader, trygghetslarm med flera.

Frågor eller funderingar?

Kontakta oss via kommunens kontaktcenter
Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se