Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna viktiga information är äldre än 3 månader och är kanske inte aktuell längre.

Byte av Gamletullsbron

Från och med den 5 augusti till och med den 15 november sker bytet av Gamletullsbron. Under denna tid är bron avstängd för trafik.
Det kommer även att bli tillfälliga vägavstängningar i samband med arbetet.

Natten till nyårsdagen 2018 började Gamletullsbron att brinna. Stora delar av bron skadades allvarligt. En projektgrupp har utrett skadeläget och bedömt att bron inte kan renoveras utan behöver ersättas med en likvärdig.

Den 77 meter långa bron kommer att se likadan ut som innan den brandhärjades, men byggs med flera förbättringar. Gångdelen i trä får halkskydd som fräses in i plankorna. Dessutom kommer belysningskablarna att vara inkapslade i stålräcket, vilket minskar risken för brand.

Nedmontering av gammal bro och montering av ny

Nedmonteringen av den gamla bron gjordes i augusti. Monteringen av den nya Gamletullsbron planeras ske torsdagen den 12 september och fredagen den 13 september. Bron är uppdelad i tre sektioner för att underlätta transporterna genom stan. En del lyfts på från Hamngatan, de två andra från Filtparken vid Halmstad stadsbibliotek.

Preliminärt tidsschema

Etablering av kran vid Hamngatan, onsdag kväll 11/9 alternativt torsdag morgon 12/9

Lyft från Hamngatan, torsdag 12/9

Ometablering av kran till Filtparken, torsdag kväll 12/9 alternativt fredag morgon 13/9

Lyft från Filtparken, fredag 13/9

Aktuella vägavstängningar och övrig påverkan i samband med bytet av Gamletullsbron

I samband med monteringen av nya Gamletullsbron kommer det att bli en del parkerings- och vägavstängningar i närheten. Halmstads kommun ber om överseende med detta.

En stor del av Hamngatan, från cirkulationsplatsen vid Orups gränd fram till Bastionsgatan, är stängd för parkering och genomfart torsdagen den 12 september. Gående och cyklister kan passera. Vid behov kommer den aktuella delen av Hamngatan även vara stängd fredagen den 13 september.

Filtparken vid stadsbiblioteket är avstängd torsdagen den 12 september och fredagen den 13 september. Detsamma gäller parkeringen vid stadsbiblioteket och på Erik Olssons gata. Vägen under stadsbiblioteket kommer också att vara avstängd samma datum. Vänligen välj alternativ väg mellan stadsbiblioteket och tidigare Kulturskolan istället.

I samband med att lyftkranen etableras i Filtparken vid stadsbiblioteket kommer ett antal buskar att behöva sågas ned.

Frågor eller funderingar?

Kontakta oss via kommunens kontaktcenter
Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se