Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Brobygge vid Genevadsån

Just nu pågår byggnation av en bro över Genevadsån. Transporter till området kommer att beröra boende i Gullbranna och Tönnersa. Buller kan även förekomma i samband med arbetena med bron.

Området där bron byggs ligger utanför naturreservaten Tönnersa och Gullbranna, med undantag av en liten yta på totalt 13 kvadratmeter, där vägen ska anslutas till befintliga gång- och cykelvägar. För detta arbete har kommunen fått dispens.

Vid arbetena kommer transporter att ske på allmänna vägar samt de skogsvägar som gjorts i ordning för cykel- och gångtrafik i skogen norr och söder om bron. Arbetsbodar kan ställas upp på befintliga parkeringsplatser cirka 1 kilometer norr resp söder om arbetsplatsen. Närmaste bostad är belägen cirka 300 meter öster om E6 och platsen för den nya GC-bron.

Själva gång- och cykelbron tillverkas på annan ort och lyfts på plats allra sist i projketet.

Frågor eller funderingar?

Kontakta Halmstads kommun 035-13 70 00
direkt@halmstad.se
Följ Halmstads kommun på Facebooklänk till annan webbplats