Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Driftinformation

Här informerar vi om eventuella störningar inom Halmstads kommun.

Påbörjade störningar

 • 2019-12-15 00.00
  Ranagård

  Gräv- och ledningsarbeten vid Ranagård


  Omledning av linje 30 sker via Bergsgårdsvägen. Busshållplatserna Örlogsvägen, Karlstorp och Trottaberg tas bort tillfälligt. Vi hänvisar istället till hållplatserna Bergsgård, Lummervägen, Bergsgårdsvägen och Sandhamnsvägen. Det kommer även att finnas en tillfällig hållplats på Bergsgårdsvägen som heter Spel-Johans väg. De bussturer som brukar vända vid Karlstorp kommer nu att vända vid Bäckagårds Vårdcentral.

  Eftersom busstrafiken tillfälligt kommer att ledas om via Bergsgårdsvägen införs parkeringsförbud längs hela Bergsgårdsvägen. Parkeringsförbudet påverkar inledningsvis inte de parkeringsplatser som finns längs Bergsgårdvägen vid förskolan.

 • 2019-11-27 13.34
  Laholm

  Kommunikationsmast ersätts i Veinge


 • 2019-09-17 13.01
  Laholm

  Missfärgat vatten i Mellbystrand och centrala Laholm


 • 2019-08-28 11.09
  Skedala-Simlångsdalen

  VA-arbete Skedala-Simlångsdalen innebär omledning av gång- och cykelväg


  För rekomenderad ny väg och karta läs mer på LBVA:s webbplatslänk till annan webbplats.
 • 2019-08-19 08.00
  Cirkulationsplatsen Slottsjordvägen-Flygaregatan

  Ombyggnad av cirkulationsplats vid Slottsjordsvägen och Flygaregatan


  Ombyggnationen sker för att höja trafiksäkerheten i området. In- och utfarter kommer att snävas till och passagen i cirkulationsplatsen dras ihop. Allt för att få ned farten på trafiken. Arbetet startar måndagen den 19 augusti och beräknas bli klart i november. Under byggtiden kommer framkomligheten i området att påverkas. Vi ber om överseende med detta och hoppas på Halmstadbornas och besökarnas förståelse. I nuläget är det oklart hur trafiken kommer att påverkas under arbetets gång, men några nätter kommer rondellen att behöva stängas av för biltrafik. Aktuella vägavstängningar aviseras på denna sida. Mer information om ombyggnationen.
 • 2019-08-05 08.00
  Gamletullsbron

  Byte av Gamletullsbron


  Natten till nyårsdagen 2018 började Gamletullsbron att brinna. Stora delar av bron skadades allvarligt. En projektgrupp har utrett skadeläget och bedömt att bron inte kan renoveras utan behöver ersättas med en likvärdig.Den 77 meter långa bron kommer att se likadan ut som innan den brandhärjades, men byggs med flera förbättringar. Gångdelen i trä får halkskydd som fräses in i plankorna. Dessutom kommer belysningskablarna att vara inkapslade i stålräcket, vilket minskar risken för brand.
  Nedmontering av gammal bro och montering av nyNedmonteringen av den gamla bron gjordes i augusti. Monteringen av den nya Gamletullsbron gjordes i mitten av september.Aktuella vägavstängningar och övrig påverkan i samband med bytet av GamletullsbronI samband med monteringen av nya Gamletullsbron kommer det att bli en del parkerings- och vägavstängningar i närheten. Halmstads kommun ber om överseende med detta.
 • 2019-08-05 08.00
  Fiskaregatan/Småbåtsgatan

  Ny gång- och cykelväg längs Fiskaregatan och Småbåtsgatan


  Arbetet omfattar anläggning av fortsatt gång- och cykelväg på den västra sidan av Fiskaregatan, från korsningen Fiskaregatan/Amiralsgatan till anslutningen av Prins Bertils stig på Småbåtsgatan. Utöver den nya gång- och cykelvägen kommer belysningen att bytas ut. Det blir även en upphöjd passage över Amiralsgatan.Arbetet, som utförs av Jonab, kommer att pågå under hösten 2019 och beräknas vara klart i slutet av oktober. Under byggtiden kommer framkomligheten i området att påverkas. Vi ber om överseende med detta.I dagsläget finns inga planer på att stänga av Fiskaregatan under arbetets gång, men vägen blir smalare på vissa ställen. Det kommer även att vara mycket byggtrafik i området. Fastighetsägare som berörs har fått information via brev.Den nya gång- och cykelvägen finansieras till viss del av Klimatklivetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Satsningen är en del av statsbudgeten som riksdagen beslutat om. 

Senast avslutade störningar