Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Driftinformation

Här informerar vi om eventuella störningar inom Halmstads kommun.

Påbörjade störningar

 • 2019-10-14 10.00
  Trönninge

  Vattenläcka på Rörvägen


 • 2019-09-17 13.01
  Laholm

  Missfärgat vatten i Mellbystrand och centrala Laholm


 • 2019-09-10 06.00
  Wrangelsgatan

  Begränsad framkomlighet på Wrangelsgatan


  Orsaken till avstängningen är byte av en påkörd belysningsstolpe samt ett elskåp. Arbetet beräknas pågå mellan klockan 07.00 och 16.00.
 • 2019-09-09 00.00
  Väg 15/Laholmsvägen vid trafikplats 43

  Mycket begränsad framkomlighet på väg 15/Laholmsvägen vid trafikplats 43


  När Trafikverket bygger en ny cirkulationsplats på väg 15 vid trafikplats 43 så ska trafiken ledas om på en förbifart. Den 11–12 september ska förbifarten kopplas på, och det kommer bli mycket begränsad framkomlighet under tiden. Trafikljusen i korsningen vid E6-överfarten tas tillfälligt ur drift och trafiken släpps förbi växelvis under onsdag morgon. Det finns stor risk att det bildas långa köer.Trafikanter till och från Halmstad på väg 15 uppmanas att välja Växjövägen över trafikplats 44 i stället. Även av- och påfarten på trafikplats 43 kommer att påverkas av vägarbetet, trafikanter uppmanas att välja annan väg.Arbetet med att koppla på förbifarten beräknas vara avslutat torsdag kväll den 12 september. Trafiken leds via förbifarten under hela hösten fram tills den nya cirkulationsplatsen står klar att använda strax före jul 2019.Ny trafikplats ska avlasta LaholmsvägenOmbyggnaden av väg 15/Laholmsvägen och trafikplats 43 syftar till att skapa en säkrare och effektivare trafiklösning och är en del i ett större arbete där en ny infart från E6 söderifrån mot Halmstad ingår i kommunens omfattande stadsomvandling. Målet med den nya infarten är att förbättra trafiksituationen i centrum.
 • 2019-09-02 08.00
  Österskans och Picassoparken

  Trafikstörningar vid Österskans och Picassoparken


  Under vecka 36 kommer det öppnas upp schakt på Österskans, där bussarna tidigare körde. Den befintliga busstrafiken kommer inte att påverkas under vecka 36.Under vecka 37–38 kommer Kulturmiljö Halland att göra schakt i gatan och Picassoparken vilket gör att Strandgatan stängs av för all trafik. Trafiken kommer ledas om över Österskans via Axel Olsons gata. Busshållplatsen som finns på Strandgatan kommer flyttas in på Österskans.
 • 2019-08-28 11.09
  Skedala-Simlångsdalen

  VA-arbete Skedala-Simlångsdalen innebär omledning av gång- och cykelväg


  För rekomenderad ny väg och karta läs mer på LBVA:s webbplatslänk till annan webbplats.
 • 2019-08-19 08.00
  Cirkulationsplatsen Slottsjordvägen-Flygaregatan

  Ombyggnad av cirkulationsplats vid Slottsjordsvägen och Flygaregatan


  Ombyggnationen sker för att höja trafiksäkerheten i området. In- och utfarter kommer att snävas till och passagen i cirkulationsplatsen dras ihop. Allt för att få ned farten på trafiken. Arbetet startar måndagen den 19 augusti och beräknas bli klart i november. Under byggtiden kommer framkomligheten i området att påverkas. Vi ber om överseende med detta och hoppas på Halmstadbornas och besökarnas förståelse. I nuläget är det oklart hur trafiken kommer att påverkas under arbetets gång, men några nätter kommer rondellen att behöva stängas av för biltrafik. Aktuella vägavstängningar aviseras på denna sida. Mer information om ombyggnationen.
 • 2019-08-05 08.00
  Gamletullsbron

  Byte av Gamletullsbron


  Natten till nyårsdagen 2018 började Gamletullsbron att brinna. Stora delar av bron skadades allvarligt. En projektgrupp har utrett skadeläget och bedömt att bron inte kan renoveras utan behöver ersättas med en likvärdig.Den 77 meter långa bron kommer att se likadan ut som innan den brandhärjades, men byggs med flera förbättringar. Gångdelen i trä får halkskydd som fräses in i plankorna. Dessutom kommer belysningskablarna att vara inkapslade i stålräcket, vilket minskar risken för brand.
  Nedmontering av gammal bro och montering av nyNedmonteringen av den gamla bron gjordes i augusti. Monteringen av den nya Gamletullsbron planeras ske torsdagen den 12 september och fredagen den 13 september. Bron är uppdelad i tre sektioner för att underlätta transporterna genom stan. En del lyfts på från Hamngatan, de två andra från Filtparken vid Halmstad stadsbibliotek.Preliminärt tidsschema Etablering av kran vid Hamngatan, onsdag kväll 11/9 alternativt torsdag morgon 12/9Lyft från Hamngatan, torsdag 12/9
  Ometablering av kran till Filtparken, torsdag kväll 12/9 alternativt fredag morgon 13/9Lyft från Filtparken, fredag 13/9Aktuella vägavstängningar och övrig påverkan i samband med bytet av GamletullsbronI samband med monteringen av nya Gamletullsbron kommer det att bli en del parkerings- och vägavstängningar i närheten. Halmstads kommun ber om överseende med detta.En stor del av Hamngatan, från cirkulationsplatsen vid Orups gränd fram till Bastionsgatan, är stängd för parkering och genomfart torsdagen den 12 september. Gående och cyklister kan passera. Vid behov kommer den aktuella delen av Hamngatan även vara stängd fredagen den 13 september.Filtparken vid stadsbiblioteket är avstängd torsdagen den 12 september och fredagen den 13 september. Detsamma gäller parkeringen vid stadsbiblioteket och på Erik Olssons gata. Vägen under stadsbiblioteket kommer också att vara avstängd samma datum. Vänligen välj alternativ väg mellan stadsbiblioteket och tidigare Kulturskolan istället.I samband med att lyftkranen etableras i Filtparken vid stadsbiblioteket kommer ett antal buskar att behöva sågas ned.
 • 2019-08-05 08.00
  Fiskaregatan/Småbåtsgatan

  Ny gång- och cykelväg längs Fiskaregatan och Småbåtsgatan


  Arbetet omfattar anläggning av fortsatt gång- och cykelväg på den västra sidan av Fiskaregatan, från korsningen Fiskaregatan/Amiralsgatan till anslutningen av Prins Bertils stig på Småbåtsgatan. Utöver den nya gång- och cykelvägen kommer belysningen att bytas ut. Det blir även en upphöjd passage över Amiralsgatan.Arbetet, som utförs av Jonab, kommer att pågå under hösten 2019 och beräknas vara klart i slutet av oktober. Under byggtiden kommer framkomligheten i området att påverkas. Vi ber om överseende med detta.I dagsläget finns inga planer på att stänga av Fiskaregatan under arbetets gång, men vägen blir smalare på vissa ställen. Det kommer även att vara mycket byggtrafik i området. Fastighetsägare som berörs har fått information via brev.Den nya gång- och cykelvägen finansieras till viss del av Klimatklivetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Satsningen är en del av statsbudgeten som riksdagen beslutat om. 
 • 2019-06-11 08.00
  Åttingsstigen

  Ombyggnation av parkering på Åttingsstigen


  Arbetet görs för att utöka antalet parkeringsplatser och förbättra belysningen. Under arbetete gång kommer parkeringen att vara delvis avstängd. När den nya beläggningen ska läggas på kommer parkeringen att vara helt avstängd. Tidpunkt för detta meddelas senare.Arbetet beräknas vara klart vecka 26.Vid frågor kontakta Henrik Larsson, projektledare på teknik- och fritidsförvaltningen, tel: 035-13 70 00, mejl: henrik.larsson@halmstad.se

Senast avslutade störningar