Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Driftinformation

Här informerar vi om eventuella störningar inom Halmstads kommun.

Påbörjade störningar

 • 2020-04-07 00.00
  Halmstads kommun

  Försenade avgiftsbeslut från hemvårdsförvaltningen


  Avgiftsbesluten gäller hemtjänst i ordinärt boende, hemtjänst i särskilt boende, hemtjänst vid korttidsboende och avgift för trygghetslarm samt avgift för bäddpaket.Orsaken till förseningen är tekniska problem och nedsatt bemanning på grund av sjukdom.Vi beklagar detta.
 • 2020-03-02 00.00
  G:a Tylösandsvägen

  Ledningsarbeten på G:a Tylösandvägen påverkar trafiken


  Ledningsarbetet är en del av Ranagårdsprojektet. Det är cirka 170 meter av G:a Tylösandsvägen som påverkas av arbetet. Ett körfält på den aktuella sträckan planeras vara avstängt under tre veckors tid med start måndagen den 2 mars. Det andra körfältet kommer att vara öppet för trafik. Vi ber om överseende med vägarbetet och hoppas på Halmstadbornas och besökarnas förståelse.
 • 2020-02-27 08.00
  Skottorp och Skummeslövsstrand

  Renspolning av vattenledningsnätet i Skottorp och Skummeslövsstrand


  Servisledningar till fastigheter i området kan under arbetstiden få missfärgat vatten i samband med spolningarna. Missfärgning kan även uppstå utanför det område där spolning pågår. Missfärgningen är inte farlig, men man ska inte dricka eller använda starkt missfärgat vatten till matlagning eller tvätt. Det är viktigt att man låter vattnet spola kraftigt i kallvattenkranen efter avslutat arbete för att få ut luft och missfärgning.Ber om överseendeSpola ej i toalettstolen förrän samtliga kranar i er fastighet är renspolade då detta kan leda till igensättning av filter och ventiler. Problem med missfärgat vatten kan förekomma även utanför det område där spolning pågår.
  - Vi ber om överseende med de olägenheter som renspolningen medför för er. Vi hoppas och tror att ni har förståelse för de åtgärder som utförs då vår målsättning är att ni ska få ett stabilt och bra vatten i era vattenkranar, säger driftsamordnare Per-Arne Nilsson på Laholmsbuktens VA.

 • 2020-02-17 08.00
  Galgberget och Flottiljvägen

  Skogsskötsel på Galgberget


  Gallringen sker både med maskiner och manuellt skogsarbete. Eftersom det finns motionsslingor och stigar på Galgberget kan delar av området spärras av under arbetets gång. Sagoängens lekplats berörs inte av sköteselarbetet.Det är ofarligt att befinna sig på motionsslingorna eller i de delar av området där det inte är avspärrat så länge man respekterar säkerhetsavståndet till maskinerna och skogsarbetarna (50 meter) och följer anvisningar och skyltning på plats.Halmstads kommun kommer även att gallra och ta bort träd längs Flottiljvägen. Det är träden som står för nära belysningsstolparna eller har för mycket grenar som tas bort. Framkomligheten på vägen blir begränsad under tiden arbetet pågår.Mer info om gallringsarbetet.
 • 2020-02-17 07.00
  Andersberg

  Vägarbete på Andersberg


  Trafikljusen kommer att försvinna vid korsningen Ryttarevägen/Laholmsvägen under arbetets gång. Vissa sträckor av gång- och cykelvägarna längs med Laholmsvägen kommer att ledas om till provisoriska cykelstigar och vägar med hjälp av skyltar.Arbetet är en del av infrastrukturprojektet Södra infarten. En ny rondell och trafikplats har redan byggts och ytterligare en trafikplats är på gång. Nu ska det byggas en 32 meter lång gång- och cykelväg under Laholmsvägen i korsningen Andersbergringen/Laholmsvägen/Ryttarevägen. Anslutningarna från Laholmsvägen till Andersbergsringen och Ryttarevägen kommer att ändras. Dessutom ska det läggas nya dagvattenledningar längs med den befintliga gång- och cykelbanan på Laholmsvägen.Mer info om vägarbetet och projektet Södra infarten.
 • 2020-01-10 08.00
  Ryttarevägen

  Del av Ryttarevägen avstängd i samband med brobygge


  Cykelbanorna kommer att hållas öppna, men bara på en sida av vägen åt gången. Avstängningen sker på grund av ett brobygge i projektet Södra infartenöppnas i nytt fönster. Tack för förståelse och visad hänsyn.
 • 2019-12-15 00.00
  Ranagård

  Gräv- och ledningsarbeten vid Ranagård


  Omledning av linje 30 sker via Bergsgårdsvägen. Busshållplatserna Örlogsvägen, Karlstorp och Trottaberg tas bort tillfälligt. Vi hänvisar istället till hållplatserna Bergsgård, Lummervägen, Bergsgårdsvägen och Sandhamnsvägen. Det kommer även att finnas en tillfällig hållplats på Bergsgårdsvägen som heter Spel-Johans väg. De bussturer som brukar vända vid Karlstorp kommer nu att vända vid Bäckagårds Vårdcentral.

  Eftersom busstrafiken tillfälligt kommer att ledas om via Bergsgårdsvägen införs parkeringsförbud längs hela Bergsgårdsvägen. Parkeringsförbudet påverkar inledningsvis inte de parkeringsplatser som finns längs Bergsgårdvägen vid förskolan.

 • 2019-09-17 13.01
  Laholm

  Missfärgat vatten i Mellbystrand och centrala Laholm


Senast avslutade störningar