Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Driftinformation

Här informerar vi om eventuella störningar inom Halmstads kommun.

Påbörjade störningar

 • 2019-06-17 14.11
  Söder

  Olja i pumpstation på Västra Strandens reningsverk


  En sådan mängd är inget som bara råkar hamna i en avloppsledning från en fastighet. Oljan kunde sugas upp. Reningsprocessen vid Västra Strandens reningsverk skadas om det kommer in olja. Orenat avloppsvatten riskerar då att nå havet, vilket inte är trevligt när badsäsongen börjar.

 • 2019-06-11 08.00
  Åttingsstigen

  Ombyggnation av parkering på Åttingsstigen


  Arbetet görs för att utöka antalet parkeringsplatser och förbättra belysningen. Under arbetete gång kommer parkeringen att vara delvis avstängd. När den nya beläggningen ska läggas på kommer parkeringen att vara helt avstängd. Tidpunkt för detta meddelas senare.Arbetet beräknas vara klart vecka 26.Vid frågor kontakta Henrik Larsson, projektledare på teknik- och fritidsförvaltningen, tel: 035-13 70 00, mejl: henrik.larsson@halmstad.se
 • 2019-05-02 08.00
  Gångbron över järnvägsstationen

  Åtgärdsarbeten på gångbron över järnvägen i Halmstad


  Arbetena som skall genomföras är blästring och målning av stål i trappor och räcken. Vagnsbulten i trappstegen ska också bytas ut.– Det handlar inte om något konstruktionsfel, utan om att åtgärda estetiska brister. En del i arbetet är bland annat att ta bort rostangrepp, säger Henrik Larsson, projektledare på Halmstads kommun.Upphandlad entreprenör är Jonab. 
 • 2019-04-18 13.00
  Hemvårdsförvaltningens kunder

  Felaktiga och försenade fakturor för hemvårdsförvaltningens kunder


  Försenade fakturor och avgiftsbeslutPå grund av tekniska störningar vid inläsning av inkomstuppgifter för kunder inom hemvårdsförvaltningens har arbetet med att färdigställa avgiftsbesluten för 2019 blivit fördröjda med cirka en vecka.Detta medför även att fakturor som skickas ut i april och som avser mars månad också blir försenade, eftersom kunderna har rätt att få avgiftsbeslutet innan fakturan skickas ut. Fakturorna skickas ut med start 24 april. På grund av förseningen kommer förfallodatumet att förlängas till den 6 maj 2019.De som berörs av försenade avgiftsbeslut är alla kunder på hemvårdsförvaltningen. Det nya avgiftsbeslutet börjar gälla från och med 1 mars 2019 och berör ca 4000 kunder.De som berörs av försenade fakturor i april är kunder som har beviljade avgiftsbelagda insatser, exempelvis hemtjänst, särskilt boende, matkostnader, trygghetslarm med flera.

 • 2019-04-01 00.00
  Vägen som går mellan livräddarnas kontor och Solgården i Tylösand

  Halmstads kommun rensar bort sand på väg i Tylösand


  Arbetet med att få bort sanden på den aktuella vägsträckan, som är en del av Prins Bertils stig, görs varje år. Det finns utplacerade plank som ska förhindra att sanden blåser ned på vägen, men de räcker inte till när det stormar som värst. Utöver själva rensningen på vägen kommer Halmstads kommun även att flytta på sanden som ligger närmast planken.Läs mer om arbetet.
 • 2019-03-25 00.00
  Oskarström och Skedalaskog

  Halmstads kommun avverkar skadad granskog i Oskarström och Skedalaskog


  Avverkningen, som påbörjades i Skedalaskog i slutet av mars, kommer att ske både med maskiner och manuellt skogsarbete. Eftersom de aktuella skogsområdena ligger i närheten av elljusspåret i Oskarström och vandringsleder i Skedalahed kommer vissa delar av områdena att spärras av under arbetets gång.Avverkning sker i närheten av elljusspår och vandringsleder - håll avstånd till skogsarbetare och maskinförare– Vi hoppas att de som vandrar och besöker platserna har överseende med detta. Vi ber alla att respektera skyltningar och avspärrningar och att hålla avstånd till skogsarbetare och maskinförare som jobbar med avverkningarna, säger Roland Larsson.Det är ofarligt att befinna sig på vandringslederna eller i de delar av skogarna där det inte är avspärrat så länge man håller säkerhetsavståndet till maskinerna (50 meter) och följer anvisningar och skyltning på plats.Mer information om avverkningen.
 • 2018-12-17 00.00
  Wrangelsgatan/Gamletullsgatan

  Byggnadsarbete vid korsningen Wrangelsgatan/Gamletullsgatan


  Bygget är planerat att börja under vecka 51, det vill säga 17-21 december, och pågå till april 2019. Först kommer befintliga murar mot gatan att monteras ner, för att bullerskärmen ska kunna sättas upp,Det innebär att cykel- och gångbanan utmed de berörda fastigheterna kommer att vara avstängd för trafik under byggtiden, och på så sätt påverkas framkomligheten på platsen. Biltrafiken ska däremot fungera som vanligt, om inget oförutsett inträffar.
 • 2018-12-04 13.00
  Söndrum, Pålsbo

  Gång- och cykelbanor runt Söndrums vattentorn avstängda


  Orsaken är att betongbitar har lossnat och fallit till marken. Arbetet att kartlägga skadorna och vad som behövas göras, kommer att starta efter nyår.  

Senast avslutade störningar