Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Driftinformation

Här informerar vi om eventuella störningar inom Halmstads kommun.

Påbörjade störningar

 • 2019-08-19 08.00
  Cirkulationsplatsen Slottsjordvägen-Flygaregatan

  Ombyggnad av cirkulationsplats vid Slottsjordsvägen och Flygaregatan


  Ombyggnationen sker för att höja trafiksäkerheten i området. In- och utfarter kommer att snävas till och passagen i cirkulationsplatsen dras ihop. Allt för att få ned farten på trafiken. Arbetet startar måndagen den 19 augusti och beräknas bli klart i november. Under byggtiden kommer framkomligheten i området att påverkas. Vi ber om överseende med detta och hoppas på Halmstadbornas och besökarnas förståelse. I nuläget är det oklart hur trafiken kommer att påverkas under arbetets gång, men några nätter kommer rondellen att behöva stängas av för biltrafik. Aktuella vägavstängningar aviseras på denna sida. Mer information om ombyggnationen.
 • 2019-08-05 08.00
  Gamletullsbron

  Byte av Gamletullsbron


  Natten till nyårsdagen 2018 började Gamletullsbron att brinna. Stora delar av bron skadades allvarligt. En projektgrupp har utrett skadeläget och bedömt att bron inte kan renoveras utan behöver ersättas med en likvärdig.Den 77 meter långa bron kommer att se likadan ut som innan den brandhärjades, men byggs med flera förbättringar. Gångdelen i trä får halkskydd som fräses in i plankorna. Dessutom kommer belysningskablarna att vara inkapslade i stålräcket, vilket minskar risken för brand.
  Nedmontering av gammal bro och montering av nyNedmonteringen av den befintliga Gamletullsbron planeras starta måndagen den 12 augusti. Bron kommer att monteras ned i sex delar för att underlätta transporterna genom stan. Den nya bron kommer i tre sektioner av samma orsak.Preliminärt tidsschema Etablering av kran måndag 12/8Lyft från Hamngatan tisdag 13/8 och onsdag 14/8Ometablering av kran onsdag 14/8Lyft från biblioteket torsdag 15/8 och fredag 16/8Aktuella vägavstängningar i samband med bytet av GamletullsbronI samband med demontering av den gamla bron och bygget av den nya kommer det att bli flera vägavstängningar i närheten av Gamletullsbron. Halmstads kommun ber om överseende med detta.Parkeringsplatserna närmast bron på Hamngatan är avstängda i samband med etablering av kran och lyft vecka 33, från och med måndagen den 12/8 till och med fredagen den 16/8.Vägen under Halmstads stadsbibilotek är avstängd. Vänligen välj alternativ väg mellan stadsbiblioteket och tidigare Kulturskolan istället.
 • 2019-08-05 08.00
  Fiskaregatan/Småbåtsgatan

  Ny gång- och cykelväg längs Fiskaregatan och Småbåtsgatan


  Arbetet omfattar anläggning av fortsatt gång- och cykelväg på den västra sidan av Fiskaregatan, från korsningen Fiskaregatan/Amiralsgatan till anslutningen av Prins Bertils stig på Småbåtsgatan. Utöver den nya gång- och cykelvägen kommer belysningen att bytas ut. Det blir även en upphöjd passage över Amiralsgatan.Arbetet, som utförs av Jonab, kommer att pågå under hösten 2019 och beräknas vara klart i slutet av oktober. Under byggtiden kommer framkomligheten i området att påverkas. Vi ber om överseende med detta.I dagsläget finns inga planer på att stänga av Fiskaregatan under arbetets gång, men vägen blir smalare på vissa ställen. Det kommer även att vara mycket byggtrafik i området. Fastighetsägare som berörs har fått information via brev.Den nya gång- och cykelvägen finansieras till viss del av Klimatklivetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Satsningen är en del av statsbudgeten som riksdagen beslutat om. 
 • 2019-06-11 08.00
  Åttingsstigen

  Ombyggnation av parkering på Åttingsstigen


  Arbetet görs för att utöka antalet parkeringsplatser och förbättra belysningen. Under arbetete gång kommer parkeringen att vara delvis avstängd. När den nya beläggningen ska läggas på kommer parkeringen att vara helt avstängd. Tidpunkt för detta meddelas senare.Arbetet beräknas vara klart vecka 26.Vid frågor kontakta Henrik Larsson, projektledare på teknik- och fritidsförvaltningen, tel: 035-13 70 00, mejl: henrik.larsson@halmstad.se

Senast avslutade störningar