• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Varför detta eviga tjat om vattenbrist? Det har ju regnat hela vintern.

Dricksvatten är inte vilket vatten som helst. Det är omsorgsfullt hanterat från att det pumpas upp ur marken till att det når kranarna i våra hem. Det är lätt att glömma att dricksvattnet faktiskt är ett livsmedel. Speciellt när vi en varm sommardag njuter av poolbad, drar på vattenspridaren eller tvättar bilen ren från vägdamm.

Att det regnat under vintern betyder inte att det som finns samlat i grundvattentäkterna är tillräckligt. Våra mätningar visar att grundvattennivåerna i flera vattentäkter ligger för lågt. Nu tar växtligheten upp den nederbörd som kommer och ingen mer nybildning av grundvatten sker förrän i höst.

Dricksvatten är det viktigaste livsmedlet vi har. Välj vatten smart – använd rätt vatten till rätt sak!

Hämta vatten från någon av LBVA:s vattentankstationer när du inte behöver dricksvattenkvalitet. Läs mer på www.lbva.se hur du gör Länk till annan webbplats.!

Artikel från tidningen Halmstad.