• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Mer än en vanlig karta – Halmstadkartan har många lager

Visste du att Halmstads kommun har en digital karttjänst som låter dig se till exempel cykelpumpar, offentlig konst, lekplatser, grillplatser, information om eldningsförbud och när bokbussen kommer till en hållplats nära dig? Med Halmstadkartans hjälp kan du ta del av sådant som ofta saknas i din vanliga karttjänst. Allt som kommunen har hand om läggs nämligen in.

Det finns mycket att upptäcka i kartfunktionen, och för att inte missa något finns en guide du kan följa. Du behöver inte ha någon app, bara gå till karta.halmstad.se och börja upptäck.

Halmstadkartan

Om du klickar på bilden kommer du till kartan med lagerna för detaljplaner och fastighetsgränser aktiverade.

Testa dina byggdrömmar från soffan

Innan du kontaktar kommunen för att söka bygglov kan du testa dina drömmar hemifrån.

  • Sök på din adress eller fastighet.
  • Sätt på lagret för detaljplaner i kartan, välj också att visa tomtgränser under lagret fastigheter.
  • Klicka på ditt område för att öppna detaljplanen och se vad som är möjligt där du bor.

Gå på digital rundtur i Stadsbiblioteket.

Gör en digital utflykt

Under lagret ”Tillgänglighet” kan du ta del av 3D-modeller av konstverk i kommunen eller gå en virtuell promenad genom exempelvis Stadsbiblioteket. Här hittar du också information om olika anpassningar, både i byggnader och ute i staden, vilket förenklar planeringen inför ett besök om du har en funktionsnedsättning.

Fyra virtuella promenader

Generalstabskarta från 1865.

Res genom historiens Halmstad

Byt bakgrundskartan till äldre flygbilder eller varför inte en historisk karta från 1920- eller 1960-talet? Då kan du se hur ditt område har förändrats – och hur hela staden har vuxit fram över åren.

Annette Böhm är Gis-samordnare och en av de elva medarbetare som utvecklar Halmstadkartan.

Kartor visar vägen till framtiden

Som Halmstadbo kommer du åt cirka 150 kartlager, men för kommunens anställda och politiker finns ytterligare 1 500 lager som visar allt från vart vattnet tar vägen vid ett skyfall till var det bor flest barn, i dag och i framtiden. Genom att titta på olika data i en karta kan beslutsfattare enklare se samband och ta mer hållbara beslut för framtiden. Till exempel kan befolkningsprognoser tillsammans med restider och avstånd ge bra underlag för placering av skolor.

Arbetet med GIS, geografiska informationssystem, är under ständig utveckling och Halmstad är i framkant på området. På bygg- och miljöförvaltningen jobbar kart- och GIS-ingenjörer, programmerare och 3D-visualiserare med flera stora utvecklingsprojekt. I framtiden kommer du till exempel att kunna se kartan i 3D och kanske även ladda upp en modell av ett hus, direkt se hur det blir på tomten och om detaljplanen tillåter det.

Reportage från tidningen Halmstad.