• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Mattias hjälper människor att förverkliga sina byggdrömmar

Intresse för byggande och vilja att hjälpa människor. En utmärkt kombination för den som ska jobba som bygglovsrådgivare! Det gör Mattias Svensson, anställd av Halmstads kommun.
– Att gotta ner sig i lagstiftningen och söka efter svar som kan hjälpa våra invånare – det tycker jag är görhärligt, säger han på bred västgötska.

Artikel från tidningen Halmstad oktober 2022.
Text: Charlotte Andersson. Foto: Anders Andersson

Mattias Svensson står lutad mot en husvägg.

Mattias Svensson, bygglovsrådgivare.

Helst ska det vara riktigt knepiga frågor. Då kan Mattias utvecklas och lära sig nytt, för allas bästa.
– Jag vill hjälpa folk med deras byggdrömmar. Men också hjälpa Halmstad till ett så bra samhällsbygge som möjligt, med goda boendemiljöer och vackra hus som kan bidra till attraktivitet.

Han är en av två bygglovsrådgivare. Mattias hjälper privatpersoner; den andra rådgivaren ger guidning till företagare genom Företagsservice.
– Många tror att vår roll är att säga ja eller nej till bygglov. Men vi ger råd inför en ansökan.

Mattias kommer från en byggsläkt i Götene där han ständigt haft byggledare, målare, snickare och andra runt om sig. Steget till utbildningen ”Byggnadsutformning, inriktning arkitektur” var inte långt. Efter tre år på Linnéuniversitetet i Växjö fick han kunskaper i en rad ämnen som behövs när man ska ge råd inför en bygglovsansökan: design, lagstiftning, planarbete, väganläggning och mycket mer.

Många frågor om uterum

Nu möter han Halmstadbor och sommarstugeägare från andra kommuner, personligen eller i telefon. De som vill bygga är många. Ett vanligt exempel är någon som vill bygga ut sitt hus med ett uterum.

– Vi börjar med att titta på detaljplanen för att se om bygget alls är möjligt. Om det är det, förklarar jag vilka ritningar och dokument som personen behöver skicka in tillsammans med ansökan, berättar om kostnader, tidsramar och annat, säger Mattias.

Just att förklara hur handlingar och dokument ska se ut lägger han extra tid på. Att skicka in suddiga foton, skisser ritade på gamla kuvert och liknande är nämligen inte ovanligt. Men då tar det också tid att få sitt bygglov.

– Jag tror att detta är en av anledningarna till att bygg- och miljöförvaltningen ibland upplevs som besvärlig – att vi ofta ber om bättre och fackmannamässiga underlag. Men handlingarna måste vara tydliga. Det bästa är att höra av sig i förväg. Det underlättar för alla. Allt blir rätt från början och det går snabbare att få sin ansökan behandlad.

En kvinna och en man i samtal vid ett bord.

– Behöver jag bygglov för att montera solceller på taket? Helena Torin, Halmstad, har bokat rådgivning för att ställa denna och några andra frågor. Mattias Svensson kan ge besked och efteråt är Helena nöjd med den hjälp hon fått.

En del blir ledsna

En mindre rolig del av Mattias jobb är att förklara för någon att en byggdröm inte går att förverkliga. Oftast är det ett områdes detaljplan som sätter stopp. Ett problem är att det ibland kan skilja mycket mellan hur man får bygga i kvarter som ligger intill varandra. En gammal detaljplan har vissa regler, en nyare helt andra. Men att ändra på en detaljplan är en dyr och omständlig process. Då är det bättre att försöka tänka nytt och anpassa efter befintliga regler.

Många blir besvikna över negativa besked; en del direkt otrevliga. Mattias metod är att bemöta med snällhet och tydliga förklaringar. Han försöker också alltid komma med förslag som kan förverkligas.

– Det är ju inte jag som person som säger nej; jag jobbar ju efter den lagstiftning vi har att förhålla oss till. För det mesta förstår folk och går nöjda härifrån. För mig känns det jättebra när jag har kunnat hjälpa.

Boka bygglovsrådgivning som privatperson

Gå in på halmstad.se/bygglovsradgivning eller ring 035-13 70 00.

Du kan få råd via telefon eller personligt möte. Rådgivningen tar 15 minuter och är kostnadsfri.

Tips för dig som ska ansöka