• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Experten om Halmstads framtidsplan

”Bygg gärna bostäder, men inte i närheten av mig” – så sammanfattar statsvetaren Jörgen Johansson debatten kring Halmstads nya översiktsplan.

Jörgen Johansson står på Galgberget framför lummiga trädkronor och Halmstads takåsar.

Översiktsplanen pekar ut både hur mark-och vattenområden ska användas, exempelvis för bostäder eller jordbruk, men hanterar även andra stora frågor, som infrastruktur och klimatet.

Jörgen Johansson är själv Halmstadbo och har på nära håll följt diskussionerna om kommunens nya översiktsplan. Han har tidigare arbetat på Högskolan i Halmstad, men är nu docent i statsvetenskap vid Göteborgs universitet och har länge varit intresserad av hur samhället utvecklas. Han ser klimatet och bostadsbyggandet som de två största utmaningarna för framtiden i Halmstads kommun.

– Klimatet är den viktigaste frågan för framtiden, följt av hur Halmstad ska utvecklas. Hela Halland och Halmstad har ju haft en positiv utveckling under lång tid med en befolkningstillväxt, men vår kommun är också segregerad. Det skapar klyftor mellan olika grupper.

Segregation kan handla om skillnader mellan stad och landsbygd, mellan olika orter och stadsdelar men även om olika gruppers levnadsförhållanden. Till exempel är det idag skillnad på vilken tillgång kommuninvånare har till grönområden, beroende på var i kommunen man bor. Även trångboddhet skiljer sig mycket åt. Detta tror Jörgen Johansson är en anledning till att just bostadsbyggande har blivit en fråga som väckt debatt i Halmstad.

– Från kommunens sida ser man att man behöver utveckla bostäder och fler hyresrätter för att överbrygga klyftan. De flesta i Halmstad är nog överens om att vi måste bygga fler bostäder, men många tänker ”inte här hos mig”, säger Jörgen Johansson.

– När nya bostäder och boendeformer planeras i befintliga bostadsområden kan det väcka känslor hos dem som redan bor där. Tyvärr är de som hörs mest en ganska resursstark grupp, som vill bevara mycket. Det är svårt att fånga in de många människornas röster, fortsätter han.

På ganska kort tid har det uppstått diskussioner i Halmstad, om till exempel hotellet på Österskans och bostadsbyggande i Söndrum. Kommunens översiktsplan har både fått ris och ros och många människor har lämnat in synpunkter om sitt eget närområde. Jörgen Johansson poängterar att kommunen har en viktig roll att ta ansvar för helheten och inte bara för vissa områden.

– Kommunen måste se till att hela samhället hänger ihop. Det är ju tanken med en framtidsplan, att ta ut de stora riktlinjerna för bostadsbyggnation och för hur vi ska ha det med naturmiljöer, infrastruktur och vägar i framtiden. Vi behöver utveckling, men på ett genomtänkt och långsiktigt sätt.

Jörgen Johansson tycker att översiktsplanen är genomtänkt och tar upp många olika aspekter, men ser också svårigheter när man ska peka ut en framtid som ligger 30 år framåt i tiden.

– Det kan kännas lite som science fiction, för vi vet ju ingenting om 2050. Men man måste tänka långsiktigt för att förstå vart vi är på väg. Om man bara tänker kortsiktigt och löser saker akut kan det blir riskabelt, säger Jörgen Johansson.

Varför behövs en översiktsplan?

Alla kommuner måste ta fram översiktsplaner och ofta sträcker dessa sig långt fram i tiden. Det beror på att kommunen måste planera för hur mark och vattenområden ska användas, till exempel gällande bostäder, företag och lantbruk.

Varför behöver Halmstad växa?

Halmstads befolkning har vuxit varje år de senaste 50 åren. Så ser det ut att fortsätta och vi måste planera för att hantera befolkningsutvecklingen. Det är många som uppskattar vår kommun och väljer att bo här. Befolkningen påverkas även av andra faktorer, som att människor söker tillflykt här.
I framtiden kommer vår befolkning att bestå av fler unga och av fler äldre över 85 år. Det ställer större krav på samhället för att kunna ge vård, omsorg och service till alla invånare.

Växa på ett hållbart sätt

För att kunna vara en levande plats året om, där företag vill etablera sig och växa, dit studenter och forskare söker sig och där människor vill bo och leva behöver vi växa på ett sätt som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart. Det betyder till exempel att alla barn har rätt till en bra start i livet, att vi hanterar klimatförändringarna och att vi ser till att kommunens ekonomi är stark och motsvarar våra invånares behov. Att växa på ett hållbart sätt kräver långsiktig planering.

Vill du veta mer?

På vår webbplats kan du bland annat läsa om:

  • Vad handlar översiktsplanen om?
  • Hur gör jag för att ta del av hela översiktsplanen?
  • Hur får jag reda på vad som planeras i ett område jag är intresserad av?

Du hittar hela översiktsplanen i en digital tjänst här:

Artikel från tidningen Halmstad.
Text: Susanne Ståhl

Foto: Patrik Ljungman