• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Dikterna bjuder in till samtal om det som är svårt

Kan en dikt läka brustna hjärtan och sorgsna själar?
Fullt så enkelt är det kanske inte – men i biblioterapin på Stadsbiblioteket möts Halmstadborna i djupa samtal om livets stora frågor.
– Det är magi som uppstår i rummet, säger bibliotekarien Elisabeth Skog.

Artikel från tidningen Halmstad oktober 2022.
Text: Johanna Thorin, Consid. Foto: Anders Andersson

Två kvinnor ligger i en soffa på Stadsbiblioteket.

Elisabeth Skog och Jeanette Malm

Rummet på biblioteket, där deltagarna samlas för biblioterapin, är mysigt inrett. Takbelysningen är dämpad och värmeljus tända. Det ska kännas varmt och välkomnande att sitta här och prata.
– Man ska våga tänka högt, och inte vara rädd för att verka dum, säger Jeanette Malm.
Hon och Elisabeth Skog är bibliotekarier på Stadsbiblioteket, som vidareutbildade sig i biblioterapi för ett par år sedan. Det är en metod för att uppnå ökat välmående genom att läsa, reflektera och samtala om texter.

För snart tre år sedan startade de sin första biblioterapicirkel.
– ”Hur mår du människa? Dikter för svårmodiga”, skrev vi i inbjudan. Vill man vara svårmodig? Vill man läsa dikter? Vi var osäkra, men det blev ett otroligt genomslag, minns Elisabeth.

I biblioterapin möts deltagare från hela Halmstad, i blandade åldrar och av olika kön. De känner inte varandra sedan tidigare; ändå blir samtalen snabbt personliga.
– Det finns ett oerhört stort behov av existentiella samtal. Många vill prata om kärleken, döden, ledan och sorgen, men det finns knappt några ställen i samhället som erbjuder den här typen av samtal, säger Elisabeth.

Meningar som föder känslor

Texterna som Elisabeth och Jeanette väljer ut är vanligtvis dikter; de är korta men ofta komplexa. När man fördjupar sig i texten framkommer mer än det som sägs rakt ut i ord.

Ingen av deltagarna läser något i förväg inför träffen.
– Vi läser dikten tillsammans, går igenom kanske två rader i taget, och pratar om vad meningarna föder hos oss, berättar Elisabeth.

– Det är väldigt prestigelöst, men det är också utlämnande. Det är ett himla bra sätt att prata om sig själv utan att prata om sig själv, konstaterar Jeanette.

Hon och Elisabeth blir ständigt överraskade av vilka riktningar samtalen tar.
– Vi väljer dikter som vi själva tycker om och har läst många gånger, och ändå händer det varje gång något i dikten som vi inte tänkt på innan.

Gråt och skratt blandas

– Det uppstår magi i rummet. Stämningen går att ta på, alla känner det. Många överraskar sig själva genom att berätta saker de aldrig tidigare sagt till någon, berättar Jeanette och Elisabeth.
Hur är då stämningen i rummet?
– Det är hela spektrat! Djupt, men aldrig tungt. Det gråts, men det skrattas ännu mer.

Jeanette Malm och Elisabeth Skog.

Nischade cirklar

Utöver grupper öppna för allmänheten håller Elisabeth och Jeanette i mer nischade biblioterapicirklar. Tillsammans med socialförvaltningen har de till exempel startat en anhöriggrupp.

– Alla som deltar är anhöriga till någon som har det jobbigt, men när de kommer hit handlar samtalet bara om dem själva och hur de mår. Det har blivit otroligt fin stämning i den gruppen.

Via socialförvaltningens behandlingsenhet träffar Elisabeth och Jeanette även en grupp personer med missbruksproblematik.

– De är ofta inte läsvana personer utan kommer från ett lite annat håll. Det har varit otroligt fina möten; flera har velat fortsätta i våra ordinarie läsecirklar, säger Elisabeth.

Även Slottsparkens äldreboende har biblioterapi, då med fokus på låttexter. Ett par rader ur en Evert Taube-visa kan väcka minnen och också skapa samtal om livet och tillvaron förr.

Bättre än självhjälp

Jeanette och Elisabeth väljer texter med omsorg och anpassar dem efter varje grupp. Några poeter de gärna återkommer till är Gunnar Ekelöf, Tua Forsström, Bruno K. Öijer och Tomas Tranströmer. Dikten behöver inte vara svår, men mångbottnad.

– En riktigt bra dikt har förmågan att bryta igenom en människas skal. Vi brukar säga att dikten är bättre än alla självhjälpsböcker, säger Jeanette.

Det här är biblioterapi

Biblioterapi tar avstamp i texter. Genom att läsa, skriva och samtala om text vill man få deltagaren att utforska, reflektera, få nya insikter och läka. Ofta kretsar samtalen kring centrala livsteman som exempelvis relationer, åldrande, ensamhet och dödsfall.

Terapiformen har funnits i mer än hundra år och är utbredd i exempelvis Finland, USA och Kanada. I Sverige har intresset ökat först på senare tid.

Källa: Marie Cederschiöld högskola.

Nyfiken på att vara med?

Vill du vara med i en biblioterapeutisk läsecirkel? Kontakta Stadsbiblioteket Länk till annan webbplats. för att få veta mer om när nästa möjlighet finns.