Strategisk plan

Halmstads kommunfullmäktige har beslutat om en strategisk plan, som är ett övergripande styrdokument för mandatperioden 2019-2023. Planen beskriver vilka utvecklingsområden och långsiktiga inriktningar som gäller för kommunen under kommande år.

Inriktningarna syftar till att förverkliga visionen och stödja kommunen i utvecklingsarbetet. Den strategiska planens ambitioner omsätts varje år till mål och prioriteringar i planeringsdirektiv med budget.

Kommunens verksamhet påverkas i allt större grad av vad som sker i vår omvärld. För kommande år finns flera yttre faktorer som påverkar Halmstads kommuns förutsättningar för framtiden. En allt mer sammanlänkad och komplex omvärld sätter gränser men skapar också möjligheter.

Halmstads kommun har specificerat en del större omvärldstrender som exempelvis globalisering, urbanisering, klimatförändringar och den tekniska utvecklingen. Dessa trender är inte unika för Halmstad, men hur vi väljer att ta oss an dem kan vara unikt. Det ligger på oss att avgöra.

Alla som bor, besöker och verkar i Halmstad ska få ut mer av livet. För att lyckas uppnå den visionen och infria det löftet, samtidigt som omvärldens allt större utmaningar påverkar oss, har ett antal områden identifierats som särskilt viktiga att utveckla. För varje område har långsiktiga inriktningar formulerats.

Utvecklingsområden

I den strategiska planen finns följande utvecklingsområden:

Den inkluderande kommunen

  • Inriktning: En bra start i livet
  • Inriktning: En kommun som håller samman

Miljömässig och ekologisk hållbarhet

  • Inriktning: En hållbar kommun för dagens och morgondagens generationer

Attraktivitet och hållbar tillväxt

  • Inriktning: En levande plats
  • Inriktning: Utveckling som möjliggör

Framtidens välfärd

  • Inriktning: Välfärd för framtidens behov
  • Inriktning: En smart organisation