Kommun­styrelsens utskott för tillväxt och hållbar utveckling

Utskottet förbereder ärenden där beslut ska fattas av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen som avser strategiska tillväxt- och hållbarhetsfrågor. Exempel på frågor som behandlas är strategiskt näringslivs- och destinationsarbete, regional utveckling och internationella frågor, social hållbarhet, mänskliga rättigheter, inkludering och jämställdhetsfrågor.

Sammanträdesdatum

 • 12 januari
 • 9 februari
 • 2 mars
 • 23 mars
 • 13 april
 • 4 maj
 • 18 maj
 • 8 juni
 • 17 augusti
 • 7 september
 • 28 september
 • 19 oktober
 • 9 november
 • 30 november

Handlingar och protokoll

Här hittar du protokoll och handlingar från nämnden. Söker du tidigare handlingar och protokoll, kontakta kommunen.

Kallelser med handling

Protokoll

Söker du tidigare handlingar och protokoll?

Vi publicerar för innevarande år samt ett år tillbaka. Vill du ha kallelser, handlingar och protokoll från tidigare år, kontakta kommunen.

Mandatperiod: 2018-10-30 - 2022-10-26
Nästa möte: 2021-11-09 klockan 08.30

Ledamöter i Kommunstyrelsens utskott för tillväxt och hållbar utveckling

NamnPartiUppdragOrt
Bergman, Jonas M Ordf HAVERDAL
Aldrin, Lovisa L 1:e v ordf HALMSTAD
Svensson, Michael S 2:e v ordf HALMSTAD
Kihlberg, Yngve C Ledamot HALMSTAD
Hergül, Fatma S Ledamot HALMSTAD
Ingels, Tor SD Ledamot HALMSTAD