Kommun­styrelsens utskott för tillväxt och hållbar utveckling

Utskottet förbereder ärenden där beslut ska fattas av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen som avser strategiska tillväxt- och hållbarhetsfrågor. Exempel på frågor som behandlas är strategiskt näringslivs- och destinationsarbete, regional utveckling och internationella frågor, social hållbarhet, mänskliga rättigheter, inkludering och jämställdhetsfrågor.

Sammanträdesdatum 2022

 • 11 januari
 • 8 februari
 • 1 mars
 • 22 mars
 • 19 april
 • 17 maj
 • 7 juni
 • 16 augusti
 • 6 september
 • 27 september
 • 12 oktober
 • 8 november
 • 29 november

Handlingar och protokoll

Här hittar du protokoll och handlingar från nämnden. Söker du tidigare handlingar och protokoll, kontakta kommunen.

Kallelser med handling

Protokoll

Ledamöter och ersättare

Sök politiker

Vill du se vilka andra politiska uppdrag respektive ledamot har?

Kommunstyrelsens utskott för tillväxt och hållbar utveckling (KTHU)