• Halmstads webbplatser

Pensionärsråd

Pensionärsrådet är ett rådgivande organ med syfte att bereda Halmstads pensionärer inflytande och insyn i allmänna frågor som rör äldres levnadsförhållanden.

Rådet hanterar generella frågor. De tar inte upp enskilda personers ärenden. Pensionärsrådet är en möjlighet för de äldre att kommunicera med politiker genom sina representanter. Det kan till exempel vara frågor som rör boende för äldre eller busstrafik. Rådet ska underlätta för pensionärers inflytande i frågor som gäller äldre. Det är också remissinstans för frågor kring äldre.

Protokoll

Söker du tidigare handlingar och protokoll?

Vi publicerar för innevarande år samt ett år tillbaka. Vill du ha kallelser, handlingar och protokoll från tidigare år, kontakta kommunen.

Ledamöter och ersättare

Sök politiker

Vill du se vilka andra politiska uppdrag respektive ledamot har?

Vilka pensionärsföreningar finns representerade?

Önskar du få information om vilka pensionärsföreningar som finns representerade i rådet, kontakta kommunen.

Kommunala pensionärsrådet (Pens rådet)