• Halmstads webbplatser

Kontakta politiker

De förtroendevalda är kommuninvånare som valt att engagera sig i politiska partier och i kommunpolitiken. Har du idéer, frågor eller vill diskutera hur Halmstads kommun styrs? Här finns kontaktuppgifter till dem och information om respektive uppdrag.

Du hittar e-postadress till alla politiker som har godkänt det. All hantering av personuppgifter på halmstad.se sker utifrån Dataskyddsförordningen, även kallad GDPR.

Om du inte hittar uppgifter som du letar efter, kontakta kommunen så hjälper vi dig.

Sök politiker

Simon Lindgren (M)

Samtliga nuvarande politiska uppdrag:

Organisation Uppdrag
Halmstads Rådhus AB ägarombud Ägarombud
Kommunfullmäktiges gruppledare Gruppledare kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige Ledamot
Kommunstyrelsen Ersättare
Kommunfullmäktiges valberedning Ersättare
Barn- och ungdomsnämnden 1:e vice ordförande
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Ersättare
Till start