Teknik- och fritidsnämnden

Teknik- och fritidsnämnden ansvarar bland annat för att utveckla, planera och underhålla kommunens gator, parker, kuster, lekplatser samt idrotts- och fritidsanläggningar. Nämnden fungerar även som trafiknämnd i kommunen.

Uppdrag

 • Ansvarar för kommunens idrotts- och fritidsverksamhet, fördelar bidrag åt bland annat föreningar och organisationer
 • Ansvarar för allmän park- och naturmark, lekplatser, offentliga toaletter på allmän plats samt kustservice och naturvård
 • Ansvarar för gatu- och trafikverksamhet inklusive parkeringsverksamhet. Här ingår alltifrån att bygga nya cykelbanor och cirkulationsplatser till att handlägga tillståndsansökningar från de som vill låna eller hyra kommunens mark, till exempel vid torghandel.

Sammanträdesdatum 2022

 • 24 januari
 • 21 februari
 • 21 mars
 • 25 april
 • 23 maj
 • 20 juni
 • 29 augusti
 • 19 september
 • 24 oktober
 • 14 november
 • 12 december

Handlingar och protokoll

Kallelse och handlingar är det beslutsunderlag som skickas ut till ledamöterna innan sammanträdet. Detta innebär att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige kan fatta annat beslut än det som är föreslaget i till exempel en tjänsteskrivelse.

I protokollet kan du läsa hur kommunstyrelsen har beslutat i de olika ärendena. Protokollet läggs ut när det är justerat, senast två veckor efter sammanträdet.

Handlingar som publiceras på kommunens webbplats är inte alltid fullständiga. Endast handlingar som uppfyller kraven enligt dataskyddsförordningen (GDPR) och offentlighets- och sekretesslagen publiceras.

Kallelser med handling

Protokoll

Söker du tidigare handlingar och protokoll?

Vi publicerar för innevarande år samt ett år tillbaka. Vill du ha kallelser, handlingar och protokoll från tidigare år, kontakta kommunen.

Vill du ta del av verksamhetsplan och verkamhetsberättelse?

Vill du ta del av nämndens verksamhetsplan eller verksamhetsberättelse, kontakta kommunen.

Ledamöter och ersättare

Sök politiker

Vill du se vilka andra politiska uppdrag respektive ledamot har?

Teknik- och fritidsnämnden (TFN)