Teknik- och fritidsnämnden

Teknik- och fritidsnämnden ansvarar bland annat för att utveckla, planera och underhålla kommunens gator, parker, kuster, lekplatser samt idrotts- och fritidsanläggningar. Nämnden fungerar även som trafiknämnd i kommunen.

Uppdrag

 • Ansvarar för kommunens idrotts- och fritidsverksamhet, fördelar bidrag åt bland annat föreningar och organisationer
 • Ansvarar för allmän park- och naturmark, lekplatser, offentliga toaletter på allmän plats samt kustservice och naturvård
 • Ansvarar för gatu- och trafikverksamhet inklusive parkeringsverksamhet. Här ingår alltifrån att bygga nya cykelbanor och cirkulationsplatser till att handlägga tillståndsansökningar från de som vill låna eller hyra kommunens mark, till exempel vid torghandel.

Sammanträdesdatum

 • 25 januari
 • 22 februari
 • 22 mars
 • 26 april
 • 25 maj
 • 21 juni
 • 20 september
 • 18 oktober
 • 15 november
 • 20 december

Handlingar och protokoll

Kallelse och handlingar är det beslutsunderlag som skickas ut till ledamöterna innan sammanträdet. Detta innebär att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige kan fatta annat beslut än det som är föreslaget i till exempel en tjänsteskrivelse.

I protokollet kan du läsa hur kommunstyrelsen har beslutat i de olika ärendena. Protokollet läggs ut när det är justerat, senast två veckor efter sammanträdet.

Handlingar som publiceras på kommunens webbplats är inte alltid fullständiga. Endast handlingar som uppfyller kraven enligt dataskyddsförordningen (GDPR) och offentlighets- och sekretesslagen publiceras.

Kallelser med handling

Protokoll

Reglemente för teknik- och fritidsnämnden

Beslutad KF 1992-01-23 § 12 med senaste ändringen 2020-05-28 § 45.
Gäller från och med ovanstående och tills vidare.

Söker du tidigare handlingar och protokoll?

Vi publicerar för innevarande år samt ett år tillbaka. Vill du ha kallelser, handlingar och protokoll från tidigare år, kontakta kommunen.

Vill du ta del av verksamhetsplan och verkamhetsberättelse?

Vill du ta del av nämndens verksamhetsplan eller verksamhetsberättelse, kontakta kommunen.

Ledamöter och ersättare

Mandatperiod: 2019-01-01 - 2022-12-31

Ledamöter i Teknik- och fritidsnämnden

NamnPartiUppdragOrt
Björklund, Håkan C Ordf HALMSTAD
Nilsson, Micael S V ordf HALMSTAD
Prytz, Jan M Ledamot HALMSTAD
Olivares, Erika S Ledamot HALMSTAD
Ackerot, Magnus M Ledamot HALMSTAD
Björk, Lars SD Ledamot HALMSTAD
Kroon, Lars-Uno S Ledamot ELDSBERGA
Malmenborn, Roland M Ledamot HALMSTAD
Hedman, Magnus KD Ledamot HALMSTAD
Karagöz, Perihan S Ledamot HALMSTAD
Nilsson, Ola MP Ledamot SIMLÅNGSDALEN
Bjällsjö, Rebecca C Ersättare HALMSTAD
Zsoldos, Charlott V Ersättare HALMSTAD
Wångsten, Daniel L Ersättare HALMSTAD
Arvidsson, Bengt S Ersättare HALMSTAD
Bergstrand, Marie-Helene C Ersättare HALMSTAD
Josefsson, Johan SD Ersättare HALMSTAD