Fastighets­nämnden

Fastighetsnämnden ansvarar för förvaltning och utveckling kommunens fastigheter och byggproduktion. Nämnden utför arbete inom ny- och ombyggnation, inhyrning av lokaler från externa fastighetsägare, fastighetsunderhåll och teknisk fastighetsdrift.

Uppdrag

 • Ansvarar för förvaltning av kommunens fastigheter.
 • Ansvarar för förvaltning av bebyggda utvecklingsfastigheter, utom uthyrning och ägaradministration.
 • Ansvarar för förvaltning, utom uthyrning och ägaradministration av AB Industristadens fastigheter.
 • Ansvarar för kommunalt byggande med undantag av gator och vägar, parkanläggningar och vatten- och avloppsanläggningar
 • Ansvarar för tekniska och ekonomiska utredningar för kommunalt byggande med undantag för vägar, parkanläggningar och vatten- och avloppsanläggningar

Sammanträdesdatum

 • 27 januari
 • 24 februari
 • 24 mars
 • 28 april
 • 19 maj
 • 23 juni
 • 25 augusti
 • 29 september
 • 27 oktober
 • 24 november
 • 15 december

Handlingar och protokoll

Kallelse och handlingar är det beslutsunderlag som skickas ut till ledamöterna innan sammanträdet. Detta innebär att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige kan fatta annat beslut än det som är föreslaget i till exempel en tjänsteskrivelse.

I protokollet kan du läsa hur kommunstyrelsen har beslutat i de olika ärendena. Protokollet läggs ut när det är justerat, senast två veckor efter sammanträdet.

Handlingar som publiceras på kommunens webbplats är inte alltid fullständiga. Endast handlingar som uppfyller kraven enligt dataskyddsförordningen (GDPR) och offentlighets- och sekretesslagen publiceras.

Kallelser med handling

Protokoll

Reglemente för fastighetsnämnden

Beslutad KF 2002-12-19 § 205, senaste ändring 2020-05-28, § 45
Gäller från och med ovanstående och tills vidare.

Söker du tidigare handlingar och protokoll?

Vi publicerar för innevarande år samt ett år tillbaka. Vill du ha kallelser, handlingar och protokoll från tidigare år, kontakta kommunen.

Vill du ta del av verksamhetsplan och verkamhetsberättelse?

Vill du ta del av nämndens verksamhetsplan eller verksamhetsberättelse, kontakta kommunen.

Ledamöter och ersättare

Mandatperiod: 2019-01-01 - 2022-12-31

Ledamöter i Fastighetsnämnden

NamnPartiUppdragOrt
Berthilsson, Carl-Johan M Ordf HALMSTAD
Jacobsson, Carin S V ordf HALMSTAD
Johnsson, Ola M Ledamot HALMSTAD
Gustafsson, Kent S Ledamot GETINGE
Johansson, Torbjörn C Ledamot HALMSTAD
Karlsson, Krister SD Ledamot OSKARSTRÖM
Vencel, Peter S Ledamot HALMSTAD
Palmkvist, Sven M Ersättare HALMSTAD
Salih, Sawsan S Ersättare HALMSTAD
Hedman, Magnus KD Ersättare HALMSTAD
Eliassson, Rasmus S Ersättare HALMSTAD