• Halmstads webbplatser

Samman­trädes­datum, dagordning, handlingar och protokoll för kommun­fullmäktige

Inför kommunfullmäktiges sammanträden kan du ta del av dagordning och handlingar, du kan även ta del av protokoll i efterhand från varje möte.

Sammanträdesdatum 2024

  • 15 februari
  • 21 mars
  • 25 april
  • 23 maj
  • 17 (budget)–18 juni
  • 26 september
  • 24 oktober
  • 21 november
  • 12 december

Handlingar och protokoll

Kallelse och handlingar är det beslutsunderlag som skickas ut till ledamöterna innan sammanträdet. Detta innebär att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige kan fatta annat beslut än det som är föreslaget i till exempel en tjänsteskrivelse.

I protokollet kan du läsa hur kommunstyrelsen har beslutat i de olika ärendena. Protokollet läggs ut när det är justerat, senast två veckor efter sammanträdet.

Handlingar som publiceras på kommunens webbplats är inte alltid fullständiga. Endast handlingar som uppfyller kraven enligt dataskyddsförordningen (GDPR) och offentlighets- och sekretesslagen publiceras.

Kallelser med handling

Protokoll

Söker du tidigare handlingar och protokoll?

Vi publicerar för innevarande år samt ett år tillbaka. Vill du ha kallelser, handlingar och protokoll från tidigare år, kontakta kommunen.

Ärenden som behandlas under året