Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens individutskott 2022-06-20

 1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens individutskott 2022-06-20
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansUtbildnings- och arbetsmarknadsnämndens individutskott
  Paragrafer17-18
  Förvaringsplats för protokolletUtbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Fredriksvallsgatan 7
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 7 timmar och 0 minuter)