Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens individutskott 2022-03-14

 1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens individutskott 2022-03-14
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansUtbildnings- och arbetsmarknadsnämndens individutskott
  Paragrafer11-12
  Förvaringsplats för protokolletUtbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Fredriksvallsgatan 7
  Anslagets publiceringsperiod (21 dagar, 23 timmar och 0 minuter)