• Halmstads webbplatser

Socialnämndens sammanträde 2024-06-12

Text

 1. Socialnämndens sammanträde 2024-06-12
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämnden
  Paragrafer§§42-48
  Förvaringsplats för protokolletSocialförvaltningen, Ernst Wigforss plats 5
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 0 timmar och 0 minuter)