• Halmstads webbplatser

Socialnämndens individutskott 2024-05-16


 1. Socialnämndens individutskott 2024-05-16
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämndens individutskott
  Paragrafer318-377
  Förvaringsplats för protokolletSocialförvaltningen, Ernst Wigforss plats 5
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 0 timmar och 0 minuter)