• Halmstads webbplatser

Socialnämnden (enskilda ärenden) 2024-03-20

Text

 1. Socialnämnden (enskilda ärenden) 2024-03-20
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämnden
  Paragrafer22-27
  Förvaringsplats för protokolletSocialförvaltningen, Ernst Wigforss plats 5
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 23 timmar och 0 minuter)