• Halmstads webbplatser

Socialnämnden (enskilda) 2024-04-24


 1. Socialnämnden (enskilda) 2024-04-24
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämnden
  Paragrafer§ 28-31
  Förvaringsplats för protokolletSocialförvaltningen, Ernst Wigforss plats 5
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 0 timmar och 0 minuter)