• Halmstads webbplatser

Socialnämnden 2024-04-24


 1. Socialnämnden 2024-04-24
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämnden
  Paragrafer§ 26-33
  Förvaringsplats för protokolletSocialförvaltningen, Ernst Wigforss plats 5
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 0 timmar och 0 minuter)