• Halmstads webbplatser

Socialnämnden 2024-03-20

Text

 1. Socialnämnden 2024-03-20
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämnden
  Paragrafer18-25
  Förvaringsplats för protokolletSocialförvaltningen, Ernst Wigforss plats 5
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 23 timmar och 0 minuter)