• Halmstads webbplatser

Servicenämnden 2024-06-10


 1. Servicenämnden 2024-06-10
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansServicenämnden
  Paragrafer§§ 29-40
  Förvaringsplats för protokolletServicekontoret, Torsgatan 1
  Dokument eller extern anslagstavla240610-se-protokoll Pdf, länk till annan webbplats.
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 0 timmar och 0 minuter)