Servicenämnden 2022-06-20

 1. Servicenämnden 2022-06-20
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansServicenämnden
  Paragrafer§§ 31-38
  Förvaringsplats för protokolletServicekontoret, Torsgatan 1
  Dokument eller extern anslagstavla220620-se-protokoll Pdf, länk till annan webbplats.
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 0 timmar och 0 minuter)