Servicenämnden 2020-10-01

 1. Servicenämnden 2020-10-01
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansServicenämnden
  Paragrafer§§ 35-41
  Förvaringsplats för protokolletServicekontoret, Torsgatan 1
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 1 timmar och 0 minuter)